Anunţuri

Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea

‘Anunţuri’

„RO-ALERT” va fi testat și la nivelul orașului Negrești-Oaș

September 21, 2018 @ 08:14
postat de Negresti Oas

Începând din data de 21 septembrie 2018, Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Satu Mare. Astfel, în 21 septembrie, în intervalul 10.00 – 12.00, la nivelul județului va fi transmis un mesaj în patru localități din județ ( Carei, Negresti Oaș, Tașnad, Turț), iar în intervalul 17.00 -19.00, într-o zonă a municipiului Satu Mare.

•> Aceste teste vor fi reluate în ziua de 24 septembrie, la nivelul întregului județ, în aceleași intervale de timp.
•> În ziua de 26 septembrie, între orele 10.00-12.00 și 17.00-19.00, vor fi transmite mesaje de avertizare către toate localitățile din România.

În perioada următoare vor fi puse la dispoziția publicului informațiile privind configurarea telefoanelor, în funcție de model și operatorul de telefonie mobilă, pentru recepționarea mesajelor de avertizare.

Sistemul RO-ALERT permite transmiterea mesajelor de tip Cell Broadcast destinate avertizării şi alarmării populaţiei în situaţii de urgenţă, pentru adoptarea comportamentului necesar autoprotecţiei în caz de urgenţă majoră.

Telefoanele aflate în aria de acoperire a zonelor testate și care au această opțiune configurată vor recepționa mesajul de test ”Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecție. Modul de afișare și sunetul mesajului de avertizare sunt diferite în funcție de modelul telefonului mobil.

IMPORTANT!
MESAJELE AU ROLUL DE A TESTA APLICATIA!
PERSOANELE CARE PRIMESC MESAJUL NU TREBUIE SA INTRE IN PANICA, NU ESTE O SITUATIE REALA, NU SE VA LUA NICI O MASURĂ (ADAPOSTIRE, PARASIREA ZONEI ETC)
 Accesând https://ro-alert.ro/ vă puteți configura telefonul mobil pentru recepționarea mesajelor.
 Primirea mesajelor nu generează costuri sau taxe suplimentare pentru utilizatori.

off

          Primăria orașului Negrești Oaș in colaborare cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare – invită toate persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, la Bursa Locurilor de Muncă- care va avea loc LUNI – 24 septembrie 2018 începand cu ora 10 – la sediul Primăriei, în sala  mare de festivități.

      Un loc de muncă și un venit sigur-vă pot ajuta să aveți o calitate mai bună a vieții!

      Așteptăm toate persoanele interesate.

PRIMAR  AURELIA FEDORCA

off

RAPORTUL  INFORMĂRII  ȘI  CONSULTĂRII PUBLICULUI

DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, în loc. Negrești Oaș, Str. Victoriei,  extras C.F. 100626, nr. Cad. 100626; extras CF 100077, nr. Cad. 100077; extras CF 100067, nr. Cad. 100067.

 Amplasament:  – Negrești Oaș, Str. Victoriei, nr. 76-80

Beneficiar      :  – SC LIDL ROMANIA SCS.

Proiectant      : –  S.C. MULTINVEST S.R.L. Târgu Mureș

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi   Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas:

 

 • Cionca Angela – referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Cirap Ionuț – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.
 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv:

 

 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ  şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 03.05.2018; 07.05.2018.

 

 • afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 03.05.2018 – 23.05.2018

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

 

 1. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor

poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, :

 

Au fost înmânate următoarele scrisori de notificare :

 • CICIO MARIA – domiciliul Negrești Oaș, Str. Cornetului, nr. 3 –  scrisoare de notificare nr.8402/04.05.2018
 • BERINDE ANA și IOAN – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 20, scrisoare de notificare nr. 8401/04.05.2018
 • BUD MARIA – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 18, scrisoare de notificare nr. 8400/047.05.2018
 • SILAGHI ANA  – domiciliu Negrești Oaș, Str. V. Cerbului, nr. 11, scrisoare de notificare nr. 8399/04.05.2018
 • FANEA SIMONA – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 14, scrisoare de notificare nr. 8398/04.05.2018
 • BODNĂRESCU COSTEL – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 14, scrisoare de notificare nr. 8397/04.05.2018
 • POP LENUȚA – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 10-12, scrisoare de notificare nr. 8396/04.05.2018
 • POP GH. MIHAI VIOREL- domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 10-12, scrisoare de notificare nr. 8395/04.05.2018
 • BERINDE ȘTEFAN și MARIA-domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 8, scrisoare de notificare nr. 8394/04.05./2018
 • MOISA FLOARE    – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 6, scrisoare de notificare nr. 8393/04.05.2018
 • SARCA PAVEL   – domiciliu Negrești Oaș, Al. Crinului, bl. D8/12, scrisoare de notificare nr. 8392/04.050.2018
 • SARCA ANA și ANDRIUCĂ CRISTINA- domiciliu Negresti Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 4, scrisoare de notificare nr. 8391/04.05.2018
 • HOTCA M. IOAN   – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 2, scrisoare de notificare nr. 8390/04.05.2018
 • HOTCA VIOREL IOAN   – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 2/A, scrisoare de notificare nr. 8389/04.05.2018
 • C. RAPID TRANZ S.R.L. – sediu Com. Certeze, Str. Principală, nr. 744, scrisoare de notificare nr.v8388/04.05.2018

      Documentaţia disponibilă la Directia  Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu,   nu a fost consultată de nicio persoană , deasemenea nu au fost  depuse  solicitări în scris de către persoanele potențial interesate.

           Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

          Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

  P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, în loc. Negrești Oaș, Str. Victoriei,  extras C.F. 100626, nr. Cad. 100626; extras CF 100077, nr. Cad. 100077; extras CF 100067, nr. Cad. 100067.

 Arhitect șef/ persoana cu responsabilități                                                       

în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului,                                        

Berinde Cristian                            

 

Viza de legalitate

 Secretar  Grigoras Ioan Radu

off

COMUNICAT privind rezultatul evaluarii proiectelor depuse pentru obtinerea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Orasului Negresti Oas pe anul 2018, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005

Ca urmare a sesiunii de selectie si evaluare a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambrusabila din bugetul local al Orasului Negresti Oas pe anul 2018, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, rezultatele evaluarii sunt prezentate pe acest link.

Click pentru a descărca documentul

Conform Ghidului solicitantului, contestaţiile se depun în scris, în termen de 3 zile de la publicarea pe site a rezultatelor selecţiei, la registratura Primăriei oraşului Negreşti Oaş. Contestaţiile se soluţionează în termen de maxim 10 zile de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor, iar răspunsul este definitiv.

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta de finanţare a oraşului Negreşti Oaş nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.

off

Primăria Negrești Oaș va efectua, în perioada iunie – septembrie 2018, acţiunea de dezinsecţie şi deratizare pe domeniul public și privat al oraşului. Aceasta se va desfăşura între orele 21.00 – 06.00. În cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata prevazută se va decala și/sau prelungi.

Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE și DERATIZARE sunt avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Natională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xn respectiv Xi de toxicitate și se regasesc in Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

Acţiunea se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale:

• Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată);
• Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Din punct de vedere al eficienţei aplicării măsurilor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de infecţie, actiunile de dezinsecţie și deratizare trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat, spații deschise ale persoanelor fizice și juridice la nivelul localităţii, pentru evitarea unor reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate, motiv pentru care se recomandă tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza orașului Negrești OAȘ să efectueze tratamente de dezinsecţie în subsoluri, casa scării de la blocuri, depozite de anvelope uzate etc. în această perioadă.

Orice alte informaţii suplimentare privind modul de desfăşurare a acestor acţiuni, se pot obţine de la operator S.C. DRON VET S.R.L. – deţine licenţa de operare ANRSC – clasa III, care permite efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinfectie şi dezinsecţie în spaţii deschise şi care işi desfăşoara activitatea în baza contractului de prestări servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, încheiat cu oraşul Negreşti Oaş sau de la Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat – Birou Administrativ, Monitorizare şi Întreţinerea Domeniului Public, Primăria Negrești Oaș, tel. 0261.854845 int 106, responsabil Vasile Pop.

off

 DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII D+P+1E+M” , în NEGREȘTI OAȘ, Extras  CF 110136, Nr cad.  110136.

Amplasament:  – Negrești Oaș, Str. Ion Creangă, NR. 140

Beneficiar      :  – BATIN VASILE și ANGELA.

Proiectant      : –  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Varga Ludovic

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi   Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas:

 • Cionca Angela – referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Cirap Ionuț – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv:
 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 03.04.2018; 06.04.2018.
 •  afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 03.04.2018 – 06.04.2018

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

 

 1. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor

poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, :

 

 • Au fost înmânate următoarele scrisori de notificare :
 • LUCÂȚ DUMITRU și IRINA –  domiciliul Negrești Oaș, Str.. Ion Creangă, nr. 67 –  scrisoare de notificare nr. 4760/14.03.2018

      Documentaţia disponibilă la Directia  Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu,   nu a fost consultată de nicio persoană , deasemenea nu au fost  depuse  solicitări în scris de către persoanele potențial interesate.

           Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

          Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

  P.U.Z. – DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII D+P+1E+M” , în NEGREȘTI OAȘ, Extras  CF 110136, Nr cad.  110136.

Arhitect șef/ persoana cu responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului,

Berinde Cristian

off

DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – COMPLEX TURISTIC ÎN NEGREȘTI OAȘ, ZONA LUNA ȘES,  extras C.F. 100253, nr. Cad. 100253.

Amplasament:  – Negrești Oaș, Zona Luna Șes

Beneficiar      :  – SARCA ALINA CARMEN și SARCA GHEORGHE.

Proiectant      : –  BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ Varga Ludovic

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi   Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas:

 

 • Cionca Angela – referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Cirap Ionuț – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv:

 

 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 03.04.2018; 06.04.2018. 
 • afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 03.04.2018 – 06.04.2018

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

 

 1. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, :
 • a fost publicat anunțul pe site-ul primăriei : www.negresti-oas.ro.
 • Au fost înmânate următoarele scrisori de notificare :

 

 • PUȘCAȘ VALENTIN –  domiciliul Negrești Oaș, Aleea Crinului, bl. B13/6 –  scrisoare de notificare nr. 5737/28.03.2018
 • MIHOC IRINA – domiciliu Negrești Oaș, Str. T. Vladimirescu, nr. 14/A, scrisoare de notificare nr. 5738/28.03.2018
 • POP IOAN și DOMNICA – domiciliu Negrești Oaș, Str. Zorilor, nr. 3/A, scrisoare de notificare nr. 5740/28.03.2018
 • FEDORCA GRIGORE – domiciliu Negrești Oaș, Str. Arenei, nr. 2, scrisoare de notificare nr. 5741/28.03.2018           

      Documentaţia disponibilă la Directia  Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu,   nu a fost consultată de nicio persoană , deasemenea nu au fost  depuse  solicitări în scris de către persoanele potențial interesate.

           Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

          Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

  P.U.Z. – COMPLEX TURISTIC ÎN NEGREȘTI OAȘ, ZONA LUNA ȘES,  extras C.F. 100253, nr. Cad. 100253.

 Arhitect șef/ persoana cu responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului,

Berinde Cristian

off

pesta porcinaStimaţi cetăţeni,

Având în vedere riscul ridicat de pătrundere în judeţul Satu Mare a PESTEI PORCINE AFRICANE atât din Ucraina cât şi din Ungaria, ca urmare a notificării unui caz pozitiv la mistreţi în data de 16 mai 2018, în regiunea Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria, la aproximativ 1 km de graniţă cu Ucraina şi la 50 de km fată de graniţa cu România cât şi ca urmare a confirmării Pestei Porcine Africane în alimente descoperite şi confiscate la PIF Halmeu. Se menţine astfel gradul de alertă şi informăm proprietarii / deţinătorii de porcine / animale de obligaţiile ce le revin :

 • Să deţină numai porcine / animale identificate respectiv să solicite medicului veterinar identificarea porcilor / animalelor
 • Să anunţe medicul veterinar de libera practică orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate la porcine / animale
 • Să menţină porcii în incinta adăposturilor / curţilor
 • Să nu administreze în hrana porcilor resturi alimetare de origine animală
 • În caz de evoluţie a unor boli porcinele / animalele neidentificate nu vor putea fi despăgubite.

De asemenea este interzisă organizarea de târguri de animale, aglomerări de animale, expoziţii sau orice alte evenimente care implică mişcarea animalelor, în special a porcinelor.

Direcţia Sanitară Veterinară Şi Pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare

Primăria şi Consiliul Local Negreşti Oaş

off

STIMAŢI CETĂŢENI!

În urma arderilor necontrolate care s-au produs pe raza judeţului nostru, respectiv a incendiilor  de vegetaţie uscată şi celor de resturi vegetale pe suprafeţe mari, punându-se în primejdie viaţa şi gospodăriile cetăţenilor, dorim să vă atragem atenţia cu privire la măsurile de prevenire a incendiilor pe timpul acţiunilor de ardere a miriştilor, gunoaielor, deşeurilor şi  a altor materiale combustibile, precum şi a vegetaţiei uscate că:

 • arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri special pregătite. Luându-se toate măsurile ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
 • arderea miriştilor se face luându-se toate măsurile ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.
 • arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc după ce a fost informat în prealabil Seviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

     Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007: ,,Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătaţi, se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei “, iar conform prevederilor O.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului: ,, Miriştile, stuful,tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul Autorităţii de Mediu. Vinovaţii vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 3000 la 6000 lei, persoanele fizice, iar persoanele juridice, cu amenzi de la 25000 la 50000 lei “.

 PRIMAR AURELIA FEDORCA                                                                                                                 

 

off

ANUNŢ DE PARTICIPARE (publicat în Monitorul oficial nr.84/09.05.2018)

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Negreşti-Oaş, str. Victoriei nr. 96-97, judeţul Satu Mare tel/fax 0261 854845, e-mail primarie@negresti-oas.ro, web: www.negresti-oas.ro

Oraşul Negreşti Oaş invită persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii şi cultele religioase recunoscute conform legii care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru anul 2018.

1. Procedura aplicată va fi în conformitate cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile şi se acordă din bugetul local de venituri şi cheltuieli al oraşului, motivul accelerării procedurii este accesul la finanţare nerambursabilă şi a beneficiarilor de proiecte care se derulează începând cu luna iunie.

2. Buget alocat: 130.000 lei din bugetul local, respectiv pentru activităti sportive suma de 20.000 lei şi pentru culte religioase 110.000 lei
3. Durata proiectelor: 15.12.2018

4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul www.negresti-oas.ro, sau se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş.

5. Informaţii şi clarificari cu privire la documente: se pot obţine de la compartimentul juridic.

6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 25.05.2018, ora 16.00

7. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primăria oraşului Negreşti Oaş str. Victoriei nr. 95-97.

8. Selecţia şi evaluarea propunerilor de proiecte în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 29.05.2018-30.05.2018

PRIMAR AURELIA FEDORCA

SECRETAR UAT GRIGORAŞ IOAN RADU

DOCUMENTAȚIA O GĂSIȚI ÎN SECȚIUNEA FINANȚĂRI NERAMBURSABILE. click aici

off