Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea


Raport privind starea economico-socială a oraşului la sfârşitul anului 2011

April 5, 2012 @ 08:19

Anul 2011 a fost un an dificil din punct de vedere economic şi social pentru oraşul nostru, ca urmare a contextului economic şi social traversat de ţară şi pe plan internaţional.
Ca urmare a acestei situaţii, cca. 70 de firme private de mai mari sau mai mici dimensiuni, au fost declarate în stare de faliment, insolvenţă sau lichidare, cu repercursiunile negative asupra stării social-economice a oraşului nostru: reducerea locurilor de muncă şi implicit a veniturilor populaţiei.
O problemă importantă o reprezintă faptul că nu se pot atrage noi investiţii în oraş datorită faptului că peste 50% din forţa de muncă este plecată în străinătate.
Anul 2011 a fost dificil şi pentru administraţia publică din oraşul nostru asemenea administraţiei publice din întreaga ţară.
Dificultăţile prin care am trecut şi trecem se datorează unui complex de factori între care amintesc:
– Criza economică şi socială prin – reducerea cu circa 15% a veniturilor la bugetul local;
– Ca urmare a închiderii activităţii unui număr mare de societăţi comerciale;
– Scăderea veniturilor populaţiei;
– Imposibilitatea achitării impozitelor şi taxelor locale;
– Reducerea cotelor către bugetul local;
– Restrângerea autonomiei locale;
– Lipsa de personal (60% din schemă) la Primărie;
– O mare problemă pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană este lipsa de personal;
– Toate acestea în condiţiile în care administraţia publică primeşte noi atribuţii şi sarcini de finanţare, fără acoperirea cu surse de finanţare – vezi învăţământ, sănătate, asistenţă socială, etc.
Iată doar câţiva factori care influenţează negativ administraţia publică.
În ciuda acestui fapt Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş, au reuşit să realizeze o serie de lucrări în investiţii şi reparaţii a căror valoare se ridică la peste 70 mld. lei între care amintesc.
Continuarea lucrărilor la obiectivul „Dezvoltarea zonei turistice Luna-Şes” materializate în:
– Realizarea podurilor şi podelelor pe aliniamentul drumului;
– Realizarea în proporţie de circa 70% a reţelei de canalizare;
– Finalizarea lucrărilor la reţeaua de apă;
– Finalizarea zidurilor de sprijin şi consolidărilor de mal;

Au fost de asemenea adjudecate la licitaţie lucrările de
amenajare a pârtiei de schi şi instalarea telescaunelor şi realizarea reţelei electrice.
Stadiul actual al acestui obiectiv ne face să credem că în anul viitor se vor finaliza toate lucrările, dacă nu intervine probleme independente de voinţa noastră.
Un alt obiectiv realizat în acest an este modernizarea străzii
Stadionului.
Se află într-un stadiu destul de avansat lucrările de reabilitare a reţelelor tehnico-edilitare din cartierul Poliţie care constau în drumuri, căi de acces, parcări, spaţii verzi şi spaţiu de joacă pentru copii, canalizare pluvială, iluminat public, etc., care vor face şi din acest cartier un cartier civilizat.
Au fost realizate o serie de lucrări de extindere de reţele de apă, canalizare sau reţele electrice. Apoi au fost realizate importante lucrări de întreţinere şi reparaţii la străzi, parcuri şi spaţii verzi.
Instituţiile de cultură au fost finanţate de către Consiliul Local pentru realizarea unor obiective de investiţii şi reparaţii, cum este cazul la Muzeul Ţării Oaşului, finanţarea Proiectului tehnic pentru amenajarea spaţiului expoziţiei permanente de etnografie, amenajarea şi restaurarea „Pălinciei” din cadrul Muzeului în aer liber, dar şi lucrări de reparaţii la noul sediu al Casei de Cultură.
Au fost finanţate de asemenea un mare număr de activităţi cultural-educative, sportive şi de agrement cum sunt: Zilele cultural-sportive şi ştiinţifice ale oraşului, Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă, Sâmbra Oilor, expoziţii dar şi susţinerea financiară a unor tipărituri, materiale de promovare ale oraşului.
Nu au fost scăpate din vedere nici problemele legate de susţinerea financiară a unor lucrări de investiţii şi cheltuielile materiale din şcoli, între care amintim pe cele legate de reabilitări de clădiri şi instalaţii, branşări la reţelele de gaz, parcări sau dotări, amenajări de spaţii de învăţământ, lucrări care s-au regăsit în toate unităţile şcolare, care au asigurat condiţii mai bune pentru desfăşurarea procesului instinctiv-educativ.
Au fost avute în vedere şi problemele sociale ale oamenilor aflaţi în dificultate sau în nevoi.
În acest sens au fost sprijinite un mare număr de familii cu diverse ocazii financiar sau produse alimentare, dar şi cu materiale de construcţii pentru repararea locuinţelor.
Putem spune deci că Primăria şi Consiliul Local au avut în vedere complexele probleme cu care s-au confruntat oraşul dar şi locuitorii săi având convingerea că toate acţiunile noastre au fost îndreptate spre mai binele comunităţii noastre.
O preocupare deosebită s-a manifestat pentru promovarea unor proiecte cu finanţare din fonduri europene şi guvernamentale, fapt ce s-a materializat în semnarea contractelor de finanţare pentru proiecte în valoare de circa 25 milioane de euro după cum urmează:
– extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare a oraşului;
– strategia de dezvoltare a oraşului;
– modernizarea străzilor Cornetului, Valea Cerbului, Morii, Unirii, Vrăticel şi Oaşului;
– Centrul de afaceri;
– Centru pentru persoanele vârstnice;
Aceste proiecte sunt în diverse stadii de implementare, având
convingerea că finalizarea lor în următorii 2-3 ani vor întregi zestrea edilitară a oraşului substanţial.
Apreciez că aceste realizări se datorează unei bune colaborări între Consiliul Local şi Primăria oraşului, dar şi efortului depus de aparatul din cadrul Primăriei. În acelaşi timp am avut o conlucrare bună cu Consiliul Judeţean cu factori guvernamentali şi instituţiile deconcentrate din judeţ.
Folosesc acest prilej pentru mulţumi tuturor colaboratorilor pentru sprijinul şi înţelegerea acordate.

Primarul oraşului Negreşti-Oaş
Nicolae Bura

Lucrările de modernizare a Cartierului Decebal din orașul Negrești-Oaș au fost finalizate, rezultând un cartier modern, cu rețele de apă și canalizare, cu străzi asfaltate, trotuare și spații verzi amenajate, dar și cu grădiniță nouă. Mai rămân de amenajat spațiile de joacă, astfel încât Cartierul Decebal să devină un etalon pentru ceea ce înseamnă un cartier adus la standarde moderne.

”Continuăm… Citeşte

În acest weekend, la Luna Şes, va avea loc ediţia a V – a ediție a Campionatului internaţional de viteză pe traseu montan ’’CUPA LUNA ŞES – VITEZĂ PE TRASEU MONTAN’’.

Prima etapă din Campionatul Internaţional de VTM se va desfăşura în data de 14 iulie 2018, pe drumul judeţean DJ 109G de la km 7+900 până la km 11+450 (ruta… Citeşte

O delegație condusă de Excelenţa Sa Osman Koray Ertaş, Ambasadorul Republicii Turcia în România, însoțit de consilierul economic Hakki Burutçu, de deputatul Ibram Husein, de președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din România, Güven Güngör, dar și de 12 oameni de afaceri turci, care doresc să investească în zona noastră, a vizitat joi după-amiaza orașul Negrești-Oaș în cadrul unei sesiuni a Forumului… Citeşte

Comments are closed.