Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Locuri de muncă vacante

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea

Locuri de muncă

‘primaria negresti oas’

Rezultatele la proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 10 ianuarie 2019 pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat : 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obţinut Rezultatul final
1 Vitoc Carmen Olimpia Inspector, grad debutant 92 puncte ADMIS
2 Feier Vasile
Munictor calificat, grad I
89 puncte ADMIS
3 Codrea Viorel Dorin Muncitor calificat, grad I 85 puncte ADMIS
4 Berinde Vasile Mihai
Inspector, grad debutant
63 puncte ADMIS

Conform  art. 31 din HG nr.286/2011, contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, la  secretariatul comisiei de concurs – Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Negrești Oaș.

          Proba interviu va avea loc la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97  în data de 15 ianuarie 2019, ora 1000.

Afişat astăzi, 11 ianuarie 2019, ora 1230 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.  

Secretarul comisiei: Manea Cristina

off

REZULTATUL analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 10 ianuarie 2019 pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală de execuţie pentru care candidează Compartimentul/Serviciul/ Direcția Rezultatul
1. Berinde Vasile Mihai Inspector, grad debutant Compartiment iluminat public ADMIS
2. Vitoc Carmen Olimpia Inspector, grad debutant Compartiment iluminat public ADMIS
3. Feier Vasile Muncitor calificat, grad I Birou probleme privind  situații de urgență, sănătate și securitatea muncii ADMIS
4. Codrea Viorel Dorin Muncitor calificat, grad I Compartiment personal deservire ADMIS

Afişat, azi 7 ianuarie 2019, la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș


Secretar comisie concurs: Insp.R.U.Manea Cristina

off

La mulți ani, 2019!

December 31, 2018 @ 17:38
postat de Negresti Oas

În prag de Anul Nou, Primăria și Consiliului Local Negrești-Oaș transmite negreștenilor de pretutindeni cele mai calde urări de sănătate și belșug în casele dvs!

Toate visele pe care le făuriţi în aceste zile să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug.

La mulţi ani!

Primar Aurelia Fedorca  

off

Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș vă urează Crăciun fericit!

December 21, 2018 @ 16:31
postat de Negresti Oas

Minunatele zile ale Crăciunului și Anului Nou, colindele și datinile strămoșești să vă găsească la ceas de bucurie alături de familie și oaspeți dragi.

Vă doresc ca gândurile bune și curate sa vă însoțească pretutindeni, iar fericirea și succesul să vă fie mereu alături!

Sărbători fericite!

off

24.12.2018 – 26.12.2018: ÎNCHIS

27.12.2018:  08:00 – 16:00

28.12.2018:  08:00 – 09:00

 31.12.2018 – 02.01.2019: ÎNCHIS

Primar  Aurelia Fedorca

Director Executiv Direcția Economică – Fechete Mihaela Monica

off

Anunt

December 18, 2018 @ 14:26
postat de Negresti Oas

Având în vedere prevederile  art.1, alin.(1) din  HG nr.983/2018 privind stabilirea zilelor de24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere, pentru concursurile publicate în 13 și14 decembrie 2018 – pe site-ul instituției, toate termenele se prelungesc cu două zile lucrătoare.

Primar 
Aurelia Fedorca

 

off

Primăria orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante în regim contractual pe perioadă nedeterminată

 1. Asistent medical, grad principal – în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară  – post studii postliceale
 2. Asistent medical, grad II –în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară  – post studii postliceale

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

-pentru asistent medical, grad principal

 • absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
 • dovada promovarii examenului pentru obtinerea gradului principal
 • copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs;
 • aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

-pentru asistent medical, grad II

 • absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
 • 6 luni vechime în specialitate
 • copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs
 • aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

Probele pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – bibliografie
 • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 11.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Interviul se va desfășura în data de 15.01.2019, ora 11 la sediul primăriei orașului Negrești Oaș.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Date contact: insp.  R.U. Manea Cristina –  tel. 0261/854845.

                                                                  PRIMAR AURELIA FEDORCA

off

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat,  posturi vacante  în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, respectiv:

În cadrul Biroului monitorizare servicii și utilități publice:

1.Inspector,clasa I, grad debutant  – Compartiment iluminat public – post studii superioare

În cadrul Biroului probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii:

2.Muncitor calificat, grad I, studii medii/generale

În cadrul Biroului administrativ, monitorizare și întreținerea domeniului public:

3.Muncitor calificat, grad I – Compartiment personal deservire – studii medii/generale.

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.4 din HG nr.286/2011, dupa cum urmeaza:

1.Pentru postul de inspector, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului iluminat public – Birou monitorizare servicii  și utilități publice, absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul stiințelor economice, fără vechime în muncă;

2.Pentru postul de muncitor calificat, grad I în cadrul Biroului probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii-studii medii/generale,  vechime în specialitatea studiilor – 5 ani, posesor permis de conducere categoria B;

3.Pentru postul de muncitor calificat, grad I în cadrul Compartimentului personal deservire  – Birou administrativ, monitorizare și întreținerea domeniului public– studii medii/generale, vechime în specialitatea studiilor – 5 ani, posesor permis de conducere categoria B.

Probele pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – bibliografie
 • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 14.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțuluila sediul instituției.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

PRIMAR AURELIA FEDORCA

off