Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Buletin Informativ – august 2016

Layout 1

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea


Zilele Curăţeniei – în toată luna aprilie

13/04/2012 @ 2:15 pm

Perioada 2 – 30 aprilie a fost declarată de către Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş drept “Zilele Curăţeniei”. Prin acţiunile organizate urmărim, pe lângă latura de salubritate şi ecologizare, estetică şi de înfrumuseţare, şi latura emoţională şi de conştientizare a cetăţenilor, implicarea indiferent de statutul profesional, vârstă, etnie sau religie la aceste acţiuni, determinarea convingerii că fiecare locuitor al oraşului are datoria umană de a se implica în protecţia şi conservarea mediului care ne înconjoară şi, nu în ultimul rând, de combatere a ignoranţei şi nepăsării celor care prin practicile lor aduc atingere mediului înconjurător.

În spiritul acestor deziderate, am declanşat, ca în fiecare primăvară, “Zilele Curăţeniei” la Negreşti-Oaş. Pornind de la zicala că “Un gospodar se cunoaşte de la poartă şi curte” am fixat acţiuni şi activităţi pe următoarele obiective: – întreţinerea curăţeniei curţilor, incintelor, întreţinerea faţadelor, vitrinelor, gardurilor, firmelor etc.; – întreţinerea zilnică a trotuarelor, a părţii carosabile, a drumului din faţa imobilului în care se locuieşte sau se desfăşoară activităţi economice şi comerciale; – întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor, rigolelor şi podeţelor în vederea asigurării scurgerii apelor; – întreţinerea curăţeniei malurilor şi albiei râurilor şi pârâurilor de către cetăţeni pe porţiunea din dreptul proprietăţii; – colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor insistând pe “colectarea selectivă”.
În acest scop am întocmit un calendar cu principalele acţiuni la care am antrenat o echipă cu un număr mai mare de participanţi. Până în 30 iunie, vom finaliza acţiunea de aducere la cunoştinţă şi conştientizare a angajaţilor din unităţile şi instituţiile publice, a elevilor din şcolile şi liceele din oraşul nostru cu privire la obligativitatea colectării selective a deşeurilor.

Acţiuni de ecologizare şi salubrizare
1. Cartierele Salcâmilor şi Decebal, în perioada 4 – 14 aprilie 2012.
2. Cartierul Baltă şi aleea Trandafirilor, în perioada 4 – 14 aprilie 2012.
3. Şcoala Generală nr. 3 – 250 de participanţi – acţiuni în zona: pârâul Gozureni, pod strada Victoriei, pod strada Moţilor, râul Tur, pod strada Victoriei, pod strada Moţilor, zona Gara Nouă şi colectare selectivă în cartierele Baltă, Decebal şi Salcâmilor, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
4. Grupul Şcolar Ioniţă G. Andron – 300 de participanţi – zona de acţiune: râul Talna, Cariera Cornet, Luna Şes şi râul Tur, pod strada Podului – km 9, zona Valea Măriei, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
5. Şcoala Generală nr. 1 – 200 de participanţi – zona de acţiune: zona Valea Măriei, Pădurea Bisericii, râul Tur, strada Victoriei, pod strada Podului, intrare în cartierul Tur, pod centru Tur, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
6. Liceul Teoretic – 300 de participanţi – zona de acţiune: râul Tur – porţiunea Negreşti-Oaş – localitatea Tur, zona strada Moţilor, strada Ion Creangă – limita hotar Bixad, strada Victoriei – Borcut Certeze, zona Gara Veche – Tuba, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
Pentru asigurarea logisticii, am pus la dispoziţie 3.000 de saci menajeri şi mănuşi de unică folosinţă, tractor cu remorcă pentru transportul deşeurilor colectate.
Dorim pe această cale să aducem calde mulţumiri elevilor şi profesorilor de la Grupul Şcolar “Ioniţă G. Andron”, Şcoala Generală nr. 1 şi Şcoala Generală nr. 3, care au fost foarte receptivi la acţiuni de acest gen şi în toamna anului 2011, conştienţii fiind că participă la o faptă nobilă, că au nevoie de un mediu sănătos în care să trăiască, demonstrând că iubesc natura, mediul înconjurător şi respectă viitorul.

Amenzi aspre pentru un oraş curat
Reamintim că nerespectarea următoarelor obligaţii atrage după sine sancţionarea făptuitorilor cu amenzi cuprinse între 200 şi 1.000 de lei:
– arderea miriştilor, a vegetaţiei ierboase uscate sau a tufişurilor, fără autorizaţie din partea administraţiei locale şi instituţiilor de mediu;
– deversarea apelor uzate menajere şi poluante în albiile râurilor, şanţurilor şi rigolelor;
– spălarea autoturismelor, autovehiculelor sau a altor utilaje în râurile şi pârâurile de pe raza oraşului;
– depozitarea de deşeuri de orice fel pe domeniul public sau privat fără autorizaţie.

Negreștenii vor colecta separat deșeurile, în sistem dual, în două fracții – FRACȚIE UMEDĂ și USCATĂ, din data de 1 mai 2017.  Primăria orașului Negrești-Oaș și operatorul de salubrizare SC Cleanman SRL a demarat o amplă campanie de informare și de conștientizare în rândul populației, sub sloganul ”Un oraș mai curat începe de la tine!”.

 Colectarea selectivă în sistem dual este… Citeşte

Aferent anuntului publicat în SEAP nr.84519 din 04.03.2017

Denumirea contractului: Contract de lucrări Grădinița cu program normal din orașul Negrești-Oaș, jud Satu Mare

1. Autoritatea contractanta: Orasul Negresti Oas, cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon/fax 0261-854845, cod fiscal 3963951

2. Procedura de atribuire aplicata: “Achizitie directa” in conformitate cu prevederile art 7 alin 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art 43… Citeşte

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

 

DOCUMENTATIA P.U.Z.- INFIINTARE DEPOZIT FRIGORIFIC,  in jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas,  extras C.F. 107905, nr. Cad. 107905”.

 Amplasament:  – Negresti Oas

Beneficiar      :  – ARDELEAN ROMINA CRISTINA I.I.

Proiectant      : –  SC ERYZA PROIECT  SRL; arh. Szabo Erika

             Document  elaborat   in  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi &nbsp… Citeşte

Comments are closed.