Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea


Zilele Curăţeniei – în toată luna aprilie

April 13, 2012 @ 14:15

Perioada 2 – 30 aprilie a fost declarată de către Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş drept “Zilele Curăţeniei”. Prin acţiunile organizate urmărim, pe lângă latura de salubritate şi ecologizare, estetică şi de înfrumuseţare, şi latura emoţională şi de conştientizare a cetăţenilor, implicarea indiferent de statutul profesional, vârstă, etnie sau religie la aceste acţiuni, determinarea convingerii că fiecare locuitor al oraşului are datoria umană de a se implica în protecţia şi conservarea mediului care ne înconjoară şi, nu în ultimul rând, de combatere a ignoranţei şi nepăsării celor care prin practicile lor aduc atingere mediului înconjurător.

În spiritul acestor deziderate, am declanşat, ca în fiecare primăvară, “Zilele Curăţeniei” la Negreşti-Oaş. Pornind de la zicala că “Un gospodar se cunoaşte de la poartă şi curte” am fixat acţiuni şi activităţi pe următoarele obiective: – întreţinerea curăţeniei curţilor, incintelor, întreţinerea faţadelor, vitrinelor, gardurilor, firmelor etc.; – întreţinerea zilnică a trotuarelor, a părţii carosabile, a drumului din faţa imobilului în care se locuieşte sau se desfăşoară activităţi economice şi comerciale; – întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor, rigolelor şi podeţelor în vederea asigurării scurgerii apelor; – întreţinerea curăţeniei malurilor şi albiei râurilor şi pârâurilor de către cetăţeni pe porţiunea din dreptul proprietăţii; – colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor insistând pe “colectarea selectivă”.
În acest scop am întocmit un calendar cu principalele acţiuni la care am antrenat o echipă cu un număr mai mare de participanţi. Până în 30 iunie, vom finaliza acţiunea de aducere la cunoştinţă şi conştientizare a angajaţilor din unităţile şi instituţiile publice, a elevilor din şcolile şi liceele din oraşul nostru cu privire la obligativitatea colectării selective a deşeurilor.

Acţiuni de ecologizare şi salubrizare
1. Cartierele Salcâmilor şi Decebal, în perioada 4 – 14 aprilie 2012.
2. Cartierul Baltă şi aleea Trandafirilor, în perioada 4 – 14 aprilie 2012.
3. Şcoala Generală nr. 3 – 250 de participanţi – acţiuni în zona: pârâul Gozureni, pod strada Victoriei, pod strada Moţilor, râul Tur, pod strada Victoriei, pod strada Moţilor, zona Gara Nouă şi colectare selectivă în cartierele Baltă, Decebal şi Salcâmilor, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
4. Grupul Şcolar Ioniţă G. Andron – 300 de participanţi – zona de acţiune: râul Talna, Cariera Cornet, Luna Şes şi râul Tur, pod strada Podului – km 9, zona Valea Măriei, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
5. Şcoala Generală nr. 1 – 200 de participanţi – zona de acţiune: zona Valea Măriei, Pădurea Bisericii, râul Tur, strada Victoriei, pod strada Podului, intrare în cartierul Tur, pod centru Tur, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
6. Liceul Teoretic – 300 de participanţi – zona de acţiune: râul Tur – porţiunea Negreşti-Oaş – localitatea Tur, zona strada Moţilor, strada Ion Creangă – limita hotar Bixad, strada Victoriei – Borcut Certeze, zona Gara Veche – Tuba, în perioada 6 – 27 aprilie 2012.
Pentru asigurarea logisticii, am pus la dispoziţie 3.000 de saci menajeri şi mănuşi de unică folosinţă, tractor cu remorcă pentru transportul deşeurilor colectate.
Dorim pe această cale să aducem calde mulţumiri elevilor şi profesorilor de la Grupul Şcolar “Ioniţă G. Andron”, Şcoala Generală nr. 1 şi Şcoala Generală nr. 3, care au fost foarte receptivi la acţiuni de acest gen şi în toamna anului 2011, conştienţii fiind că participă la o faptă nobilă, că au nevoie de un mediu sănătos în care să trăiască, demonstrând că iubesc natura, mediul înconjurător şi respectă viitorul.

Amenzi aspre pentru un oraş curat
Reamintim că nerespectarea următoarelor obligaţii atrage după sine sancţionarea făptuitorilor cu amenzi cuprinse între 200 şi 1.000 de lei:
– arderea miriştilor, a vegetaţiei ierboase uscate sau a tufişurilor, fără autorizaţie din partea administraţiei locale şi instituţiilor de mediu;
– deversarea apelor uzate menajere şi poluante în albiile râurilor, şanţurilor şi rigolelor;
– spălarea autoturismelor, autovehiculelor sau a altor utilaje în râurile şi pârâurile de pe raza oraşului;
– depozitarea de deşeuri de orice fel pe domeniul public sau privat fără autorizaţie.

În localitatea Turț, în parcul central al comunei, a avut loc sâmbătă, 14 octombrie, Târgul Producătorilor și Meșteșugarilor din Țara Oașului, organizat de GAL Țara Oașului .

Cu această ocazie, organizatorii au pus la dispoziția fiecărei primării un stand prin intermediul căruia fiecare meșteșugar și producător și-a expus în mod gratuit produsele specifice alături de produsele gastronomice tradiționale.

Orașul Negrești-Oaș… Citeşte

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ

Data anunţului : 12.11.2017

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL Str. ION CREANGĂ Nr.104 /B

 Argumentare : P.U.Z CONSTRUIRE PLATFORMĂ  STAŢIE DE PREPARARE A BETONULUI  ŞI CONFECŢIONARE PREFABRICATE  DIN BETON (P)

Investitor :  POPA IOAN şi POPA ANA

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în… Citeşte

Primăria Negrești-Oaș, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Oașului, vă invită să luați parte la evenimentul de promovare a microregiunii Țara Oașului.

Cu această ocazie veți afla noile oportunități de finanțare a Fondurilor Europene disponibile prin GAL, prezentate în cadrul Conferinței care va avea loc sâmbătă, 14.10.2017, la Căminul cultural din Gherța Mare, comuna Turț, începând cu… Citeşte

Comments are closed.