Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Locuri de muncă vacante

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea

Locuri de muncă

Hotărâri 2019

Sedința de Consiliu Local din 29.07.2019

HCL nr.49/2019 privind execuția bugetară pe trim.II al anului 2019

Anexa la HCL 49

HCL nr.50/2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Anexa 1 la HCL 50

Anexa 2 la HCL 50

HCL nr.51/2019 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Negrești Oaș aferent anului 2019

Programul Anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al orașului Negrești Oaș

Ghidul de finantare

Anexa 1 la Ghidul de finantare

Anexa 2 la Ghidul de finantare

Anexa 3 la Ghidul de finantare

HCL nr.52/2019 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a orașului Negrești Oaș

HCL nr.53/2019 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă

Sedința de Consiliu Local din 08.07.2019

HCL nr.47/08.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local 

HCL nr.48/2019 aprobarea participării UAT Negrești-Oaș în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de Finanțare public

Sedința de Consiliu Local din 27.06.2019

HCL nr.37/2019 privind încetarea mandatului de consilier local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a d-lui Goja Gheorghe

HCL nr.38 privind validarea mandatului de consilier local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților a d-lui Moldovan Gheorghe Marius

HCL nr.39/2019 privind privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

Anexa HCL 39- Lista obiectivelor de investitii

Anexa 1 HCL 39

HCL nr.40/2019 privind modificarea HCL nr.50/2014 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se vor putea acorda ajutoare de urgenta

HCL nr.41/2019 privind ajutor de urgenta

HCL nr.42/2019 privind ajutor de urgenta

HCL nr.43/2019 privind ajutor de urgenta

HCL nr.44/2019 privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al orasului Negresti Oas a investitiilor realizate din fondurii IID de catre operatorul SC Apaserv Satu Mare SA si delegarea gestiunii acestora

Anexa HCL 44– Lista de inventariere

HCL nr.45/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati faza Proiect Tehnic si Detalii de executie pentru obiectivul de investitie „Creșterea eficientei energetice a Liceului Teoretic Negresti-Oas-Corp A,din localitatea Negrești-Oaș”

HCL nr.46/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitie “Modernizare strazi de interes local cartier Tur II în oras Negresti Oas”

Anexa HCL 46 – Indicatori tehnico economici

Sedinta de Consiliu Local din 31.05. 2019

HCL nr.36/31.05.2019 privind diminuarea pretului pentru valorificarea unor cantitati de masa lemnoasa

HCL nr.35/31.05.2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Orașul Negresti-Oas, Automobil Clubul Român – Sucursala Satu Mare si Clubul sportiv Auto-Karting “Rider*S”

HCL nr.34/31.05.2019 privind aprobarea obiectivului de investitii Amenajare teren de sport, inclusiv achizitionare tribună la stadionul Negresti-Oas.

HCL nr.33/31.05.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat cu autoritatea publică locală Nyirbator, Ungaria în vederea implementării proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Nyirbátor şi Negreşti-Oaş, dezvoltând infrastructura de sănătate şi serviciile comune” Acronim:JOINTCARE ,cod eMS ROHU368

HCL nr.32/31.05.2019 privind implementarea proiectului de cooperare transfrontalieră “Îmbunătătirea serviciilor medicale în Nyirbator si Negresti-Oaș, dezvoltând infrastructura de sănătate si serviciile comune” și a cofinanțării necesare implementării acestuia

HCL nr.31/31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea unei creșe în orașul Negrești-Oaș” ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018

HCL nr.30/31.05.2019 privind aprobarea contului referitor la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2018

Anexa la HCL30

HCL nr.29/31.05.2019 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Negresti-Oas in baza unui contract de concesiune servicii

Sedinta de Consiliu Local din 09.05. 2019

HCL nr.28/ 09.05.2019 privind implementarea proiectului si aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare zonă expozitionala Muzeul Tarii Oasului    

Anexa la HCL nr. 28

Sedinta de Consiliu Local din 23.04. 2019

HCL nr.22/23.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2019    

Anexa la HCL 22

HCL nr.23/23.04.2019 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I a anului 2019

Anexa la HCL 23/ executie bugetara    

HCL nr.24/23.04.2019  privind modificarea structurii compartimentului Implementare proiecte europene din cadrul organigramei autoritatii publice locale a orasului Negresti-Oas 

Anexa la HCL nr.24

HCL nr.25/23.04.2019 privind  modificarea unor coeficienti de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului    

Anexa la HCL nr.25

HCL nr.26/23.04.2019  privind acordarea unui ajutor de urgentă 

 HCL nr.27/23.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere, modernizare, dotare Școala Gimnazială nr. 3 în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 114/2018

Anexa la HCL nr.27

Sedinta de Consiliu Local din 11.04. 2019

Hotararea nr. 21/ 2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri in orasul Negresti Oas

Hotararea nr. 20 / 2019 privind aprobarea obiectivului de investitii Proiect tip – Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri in orasul Negresti Oas

Hotararea nr. 19 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

Sedinta de Consiliu Local din 28.03. 2019

Hotararea nr. 18 / 2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti Oas in comisia de concurs proiecte, respective in comisia de solutionare a contestatiilor pentru managementului Muzeului Tarii Oasului

Hotararea nr. 17 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul de investitii ”Realizarea de poduri in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare”

Ședința Consiliului Local din 22.03.2019

Hotărârea nr. 16 privind aprobarea modificării contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare din Orașul Negrești-Oaș nr. 4280/25.03.2015

Anexa HCL 16

Ședința Consiliului Local din 18.03.2019

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul ”Modernizare apa-canal și sistem rutier pe Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – str. Borcutului), în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul ”Modernizare apa-canal și sistem rutier pe strada Mihai Eminescu, în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Ședința Consiliului Local din 28.02.2019

Hotărârea nr. 13 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă

Hotărârea nr. 12 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare a orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea Listei proiectelor și activităților Muzeului Țării Oașului pentru perioada ianuarie –aprilie a anului 2019

Anexa HCL 11

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Listei programelor și proiectelor culturale a Casei Orășenești de Cultură pentru perioada ianuarie –aprilie a anului 2019
Anexa HCL 10

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea achiziționaării de servicii de consultanță pentru procedurile de achiziții public aferente unor obiective de investiții în vederea încheierii contractelor de lucrări

Ședința Consiliului Local din 15.02.2019

Hotărârea nr 8/2019 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art 2 alin (3) lit a si b din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ședința CL din 30 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 7 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru personalul contractual din cadrul instituțiilor subordonate

Anexa la HCL 7

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019

Anexa la HCL 6

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotărârea nr. 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Negrești-Oaș nr. 33/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru colectarea gunoiului menajer pe raza orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubritate

Anexa la HCL 3

Ședința CL din 11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea realizării și depunerii proiectului ”Program de sprijin pentru antreprenori în economia socială” și susținerea cofinanțării necesare implementării acestuia