Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Locuri de muncă vacante

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea

Locuri de muncă

Hotărâri 2019

Sedinta de Consiliu Local din 11.04. 2019

Hotararea nr. 21/ 2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri in orasul Negresti Oas

Hotararea nr. 20 / 2019 privind aprobarea obiectivului de investitii Proiect tip – Construire Sala de sport cu tribuna 180 de locuri in orasul Negresti Oas

Hotararea nr. 19 / 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local

Sedinta de Consiliu Local din 28.03. 2019

Hotararea nr. 18 / 2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti Oas in comisia de concurs proiecte, respective in comisia de solutionare a contestatiilor pentru managementului Muzeului Tarii Oasului

Hotararea nr. 17 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul de investitii ”Realizarea de poduri in orasul Negresti Oas, judetul Satu Mare”

Ședința Consiliului Local din 22.03.2019

Hotărârea nr. 16 privind aprobarea modificării contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare din Orașul Negrești-Oaș nr. 4280/25.03.2015

Anexa HCL 16

Ședința Consiliului Local din 18.03.2019

Hotărârea nr. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul ”Modernizare apa-canal și sistem rutier pe Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – str. Borcutului), în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Hotărârea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul ”Modernizare apa-canal și sistem rutier pe strada Mihai Eminescu, în orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

Ședința Consiliului Local din 28.02.2019

Hotărârea nr. 13 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă

Hotărârea nr. 12 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare a orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 11 privind aprobarea Listei proiectelor și activităților Muzeului Țării Oașului pentru perioada ianuarie –aprilie a anului 2019

Anexa HCL 11

Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Listei programelor și proiectelor culturale a Casei Orășenești de Cultură pentru perioada ianuarie –aprilie a anului 2019
Anexa HCL 10

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea achiziționaării de servicii de consultanță pentru procedurile de achiziții public aferente unor obiective de investiții în vederea încheierii contractelor de lucrări

Ședința Consiliului Local din 15.02.2019

Hotărârea nr 8/2019 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță având ca obiect atribuirea contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru activitățile prevăzute la art 2 alin (3) lit a si b din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ședința CL din 30 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 7 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru personalul contractual din cadrul instituțiilor subordonate

Anexa la HCL 7

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019

Anexa la HCL 6

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

Hotărârea nr. 4 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Negrești-Oaș nr. 33/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru colectarea gunoiului menajer pe raza orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubritate

Anexa la HCL 3

Ședința CL din 11 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea realizării și depunerii proiectului ”Program de sprijin pentru antreprenori în economia socială” și susținerea cofinanțării necesare implementării acestuia