Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri CL 2021

Sedinta Consiliului Local din 22.12.2021

Hotărârea nr.120/2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV al anului 2021

Hotărârea nr.121/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Hotărârea nr.122/2021 privind însușirea Rapoartelor de evaluare a activelor fixe corporale din domeniul public și privat al Orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr.123/2021 privind prelungirea contractelor de închiriere și stabilirea chiriei pentru suprafețele cu destinația de locuință, construite prin programul ANL

Hotărârea nr.124/2021 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe ANL vacante

Hotărârea nr.125/2021 privind desemnarea unui număr de doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al orașului Negrești-Oaș care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al U.A.T. orașul Negrești-Oaș

 

Sedinta Consiliului Local din 09.12.2021

Hotărârea nr.119/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

 

Sedinta Consiliului Local din 26.11.2021

Hotărârea nr.105/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr.106/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

Hotărârea nr.107/2021 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire urbană în domeniul edilitar – gospodăresc, curătenie şi igienă, disciplina în construcţii, control comercial, precum şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţie în aceste domenii, pe teritoriul oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

Hotărârea nr.108/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Orașul Negrești-Oaș și Clubul Sportiv NSM MOTOSPORT

Hotărârea nr.109/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții“Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei a imobilului Clădire Multifuncţională”

Hotărârea nr.110/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții “Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei a cladirii Corp C– Sediu Primărie și extindere”

Hotărârea nr.111/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții“Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei a imobilului Casă Oaspeți Muzeul Țării Oașului, orașul Negrești-Oaș”

Hotărârea nr.112/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare maluri râu Talna în Orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare’’

Hotărârea nr.113/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi de interes local –  Etapa II,  orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare  ”

Hotărârea nr.114/2021 privind acordarea unor ajutoare de urgență  pentru situații deosebite

Hotărârea nr.115/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Hotărârea nr.116/2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilul Strada Victoriei, situat în intravilanul orașului Negrești-Oaș, str. Victoriei,  nr. top. 1592/1, 1593/1

Hotărârea nr.117/2021 privind valorificarea unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negrești-Oas

Hotărârea nr.118/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a  Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 din localitatea Negrești-Oaș’’

Sedinta Consiliului Local din 29.10.2021

HCL NR.95/2022  privind aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentului de organizare şi funcţionare,  Caietului de sarcini pentru înfiinţarea Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-Șes – domeniul schiabil” orașul  Negrești-Oaș județul Satu Mare, precum şi  aprobarea alegerii formei de gestiune a acestuia

HCL NR.96/2022 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III al anului 2021

HCL NR.97/2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL NR.98/2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual, din cadrul Creșei publice a orașului Negrești-Oaș

HCL NR.99/2022 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei,în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HCL NR.100/2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum de interes local pentru îmbunătățirea accesului spre zona turistică Luna Șes ( tronson DN 19 str. Victoriei – str. Luna )”

HCL NR.101/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi de interes local –  Etapa I,  orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare  ”

HCL NR.102/2022 privind aprobarea modificării şi completării organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului  Negrești-Oaș

HCL NR.103/2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Negreşti-Oaş în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul şcolilor de pe raza UAT oraşul Negreşti-Oaş, Județul Satu Mare

HCL NR.104/2022 privind acordarea unei recompense băneşti şi a unei diplome de fidelitate cuplurilor care au împlinit cel puţin 50, 60, respectiv 70 de ani, de la încheierea căsătoriei şi ambii soţi au domiciliul stabil în orașul Negrești-Oaș, indiferent de locul încheierii căsătoriei

Ședința extraordinară a CL din 08.10.2021

HCL NR.94/2021 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

Ședința extraordinară a CL din 30.09.2021

HCL NR.83/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei creşe în oraşul Negreşti Oaş”, conform OG. 15/2021

HCL NR.84/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Realizarea de poduri în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare”, conform OG. 15/2021

HCL NR.85/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi de interes local cartier Tur II în oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare”, conform OG. 15/2021

HCL NR.86/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare apă și sistem rutier pe str.Tudor Vladimirescu (tronson str.Victoriei-str.Borcutului) în orașul Negrești Oaș, judetul Satu Mare”, conform OG. 15/2021

HCL NR.87/2021 privind atribuirea unei autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

HCL NR.88/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL NR.89/2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș” conform O.G. nr. 15/2021

HCL NR.90/2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.1, din localitatea Negrești-Oaș” conform O.G. nr. 15/2021

HCL NR.91/2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș – Lot 1” conform O.G. nr. 15/2021

HCL NR.92/2021 aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești-Oaș – Lot 2” conform O.G. nr. 15/2021

HCL NR.93/2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș” conform O.G. nr. 15/2021

***
Ședința extraordinară a CL din 23.09.2021

HCL nr.79/2021 privind aprobarea actualizarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, pentru obiectivul de investiții„Modernizare străzi de interes local cartier Tur II în oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare”

HCL nr.80/2021 privind aprobarea actualizarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei creşe în oraşul Negreşti Oaş”-

HCL nr.81/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții” Modernizare apă-canal și sistem rutier pe străzile: str. Pădurii (tronson str Pădurii – str Vâltori), str Mangoliei, str Podului, str Zorilor (tronson Livezilor – Popești), str Tineretului, str Pietrosului, str Borcutului ( tronson str Tudor Vladimirescu – str George Cosbuc, tronson str Lăcrimioarelor – str Luna), str Lăcrimioarelor, str Gării ( tronson str Mihai Eminescu – str 1 Iunie), în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare ”

HCL nr.82/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

***

Ședința extraordinară a CL din 07.11.2021

HCL nr.77/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local pentru trafic greu strada Luna 2 (tronson str.Luna – DN 19 str.Victoriei) din orașul Negrești-Oaș”

HCL nr.78/2021 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

***

Ședința ordinara a CL din 31.08.2021

HCL NR.68/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL NR.69/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului situat în str. Borcutului, nr.-, bl.-, sc.-, et.-, ap.-,localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

HCL nr.70/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a imobilului/obiectivului situat în str. Arenei, nr.-, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare”

HCL nr.71/2021 privind aprobarea procedurii de desființare a imobilelor realizate fără autorizație de construire pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale sau domeniul public sau privat al Statului Român

HCL nr.72/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.73/2021 privind aprobarea procedurii operaționale nr.122/29.06.2021 privind constatarea, stingerea și scoaterea creanțelor prescrise din evidența fiscal

HCL nr.74/2021 privind însușirea constatării împlinirii termenului de prescripție al contravențiilor mai vechi de 5 ani și aprobarea scăderii acestora din evidența fiscal

HCL nr.75/2021 privind atribuirea în folosință gratuită Școlii gimnaziale nr. 1 Negrești-Oaș a microbuzului școlar SM 75 PRI proprietatea orașului Negrești -Oaș

HCL nr.76/2021 privind aprobarea finanțării integrale pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești Oaș, str Pietrosului

Ședința CL din 30.07.2021

HCL nr.61/2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor necesare la nivelul orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare

HCL nr.62/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Reparații trotuare în orașul Negrești Oaș”

HCL nr.63/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare exterioară Sală de sport cu tribună 180 locuri în orașul Negrești Oaș”

HCL nr.64/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.65/2021 privind atribuirea unei autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

HCL nr.66/2021 privind înființarea creșei publice locale la nivelul UAT oraşul Negreşti-Oaş având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copiii de vârstă antepreșcolară

HCL nr.67/2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren proprietatea orașului Negrești-Oaș

Ședința CL din 08.07.2021

HCL nr.59/2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul II al anului 2021

HCL nr.60/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Ședința CL din 25.06.2021

HCL nr.51/2021 privind aprobarea măsurilor metodologice, organizatorice , termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL nr.52/2021 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT-orașul Negrești-Oaș

HCL nr.53/2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma dispoziției de șantier nr.3 si dispoziției de șantier nr.4 aferentă obiectivului de investiții “Realizarea unei creșe în orașul Negrești-Oaș, Județul Satu Mare”

HCL nr.54/2021 privind atribuirea unei autorizații pentru realizarea serviciului de transport persoane

HCL nr.55/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Orașul Negresti-Oas, Automobil Clubul Român – Sucursala Satu Mare si Clubul sportiv Auto-Karting “Rider*S”

HCL nr.56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești Oaș, str Pietrosului”

HCL nr.57/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.58/2021 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Orașului Negrești-Oaș, aferent anului 2021

Ședința Consiliului Local din data de 28.05.2021

HCL nr.37/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL nr.38/2021 privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2021

HCL nr.39/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți orașului Negrești Oaș

HCL nr.40/2021 privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente orașului Negrești-Oaș

HCL nr.41/2021 privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

HCL nr.42/2021 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor a orașului Negrești-Oaș

HCL nr.43/2021 privind acceptarea moștenirii vacante a defunctului Marchiș Ioan

HCL nr.44/2021 privind actualizarea și modificarea Regulamentului de eliberare a acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico – edilitare realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al orașului Negrești Oaș

HCL nr.45/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare mal pârâu strada Livezilor în Orasul Negresti Oas, județul Satu Mare’’

HCL nr.46/2021 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului

HCL nr.47/2021 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

HCL nr.48/2021 privind aprobarea cuantumului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Negrești-Oaș

HCL nr.49/2021 privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negresti Oas

HCL nr.50/2021 privind nominalizarea reprezentanților și supleanților Consiliului Local al orașului Negrești-Oaș care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor în vederea vânzării unor parcele de teren în “ Stațiunea Luna Șes ”


Ședința Consiliului Local din data de 07.05.2021

HCL nr.32/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, str Livezilor– Lot 2 ”

HCL nr.33/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Consolidare alunecare de teren în zona Luna Șes, Județul Satu Mare”

HCL nr.34/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Realizare canal tehnic și relocare stâlpi pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Negrești Oaș, Jud.Satu Mare”

HCL nr.35/2021 privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020 , mandatarea reprezentanților orașului Negrești-Oaș să aprobe modificarea cuantumului cotizației orașului Negrești-Oaș în cadrul organelor de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Luna Șes” pentru anul 2021

HCL nr.36/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Negresti-Oas în comisia de evaluare anuală a managementul Muzeului Țării Oașului Negrești-Oaș


Ședința Consiliului Local din data de 16.04.2021

HCL nr.31/2021 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2021


Ședința Consiliului Local din data de 26.03.2021

HCL nr.24/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI – Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii „Reparații trotuare în orașul Negrești Oaș”

 
 
 
 
 

Ședința Consiliului Local din data de 17.03.2021

HCL nr.23/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Centru Cultural Negrești- Oaș”


Ședința Consiliului Local din data de 26.02.2021

HCL nr.10/2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

HCL nr.11/2021 privind aprobarea angajării unui avocat în vederea reprezentării intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale Negreşti-Oaş,  în dosarul care  face obiectul contractului de finanţare nr. 189/29.10.2019  încheiat între Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză  şi  UAT oraşul Negreşti-Oaş, prin programul FDI,  împotriva notificării emise de Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării şi Administraţiei

HCL nr.12/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Negrești-Oaș în comisia de concurs de proiecte, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru managementul Casei de Cultură Negrești-Oaș

HCL nr.13/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii precum şi a Regulamentului de organizare și funcționare  al Muzeului Ţării Oaşului

HCL nr.14/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului oraşului  Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare

HCL nr.15/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social

HCL nr.16/2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune  în vederea demolării a Clădirii tip P: ”Clubul elevilor” nr cadastral 111652 – C1 și a Clădirii tip P: ”Clubul elevilor” nr cadastral 111652 – C2 situate în Negrești Oaș, str Victoriei, nr 219,  Carte Funciară nr 111652

HCL NR.17/2021 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Construire Clubul elevilor orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare”

HCL nr.18/2021 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – Locuinte de Serviciu pentru Spitalul Orasenesc Negresti Oas,  Extras CF 108425, nr. cad. 108425

HCL nr.19/2021 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – Construire Service Auto Organizat pe Parter si Zona birouri Organizat pe P+1E, Str. Grinduri , nr. 13, Extras CF 111760, Nr. cad. 111760

HCL nr.20/2021 privind preluarea în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Negrești-Oaș, a investițiilor realizate din buget local de către Primăria Negrești Oaș și din fonduri IID de către operatorul apă-canal S.C. „Apaserv Satu Mare” S.A. și delegarea gestiunii acestora

HCL nr.21/2021 privind aprobarea listei de priorități și a listei de repartizare a unor locuințe ANL vacante

HCL nr.22/2021 privind privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care Orașul Negrești-Oaș este membru asociat


Ședința Consiliului Local din 29.01.2021

HCL nr.2 /2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Zob Alexandru Robert, prin demisie și vacantarea locului de consilier local

 
 
 
 
 
 
 

Ședința Consiliului Local din 27.01.2021

HCL nr.1/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Centru Cultural Negrești-Oaș”

Sari la conținut