Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărări CL 2022

Sedința Consiliului Local din 27.05.2022  

Hotărârea nr. 74 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 75 – privind modificarea H.C.L nr.91/2020 de aprobare a situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de  urgență şi a altor facilităţi necesare în situaţii excepționale, cu caracter urgent

Hotărârea nr. 76 – privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza Proiect Tehnic „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, strada Corni”

Hotărârea nr. 77 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza Proiect Tehnic „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, strada Pietrosului”

Hotărârea nr. 78 – privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea investiţiei și valoarea finală, pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, str Livezilor – Lot 2”

Hotărârea nr. 79 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza Proiect Tehnic „Realizare canal tehnic și relocare stalpi pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Negrești-Oaș, LRP – Lucrări regie proprie”

Hotărârea nr. 80 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza Proiect Tehnic „Realizare canal tehnic și relocare stalpi pe strada Tudor Vladimirescu din orașul Negrești-Oaș, LTR – Lucrări tarif de racordare”

Hotărârea nr. 81 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Amenajare zonă expoziţională Muzeul Ţării Oaşului”

Hotărârea nr. 82 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Eficientizarea, modernizarea  și extinderea sistemului de iluminat public în oraşul Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 83 – privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic General al orașului Negrești-Oaș-

Hotărârea nr. 84 – privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al orașului Negrești Oaș

Hotărârea nr. 85 – privind aprobarea Temei de proiectare Plan Urbanistic Zonal – Zona Luna Șes

Hotărârea nr. 86 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Hotărârea nr. 87 – privind revocarea Hotărârii Consiliului local Negrești-Oaș nr.13/28.01.2022 privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat cu nr.cad. 101180 înscris în CF nr. 101180 Negrești-Oaș, județul Satu Mare

Hotărârea nr. 88 – privind prelungirea unei autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane  în regim de taxi

Hotărârea nr. 89 – privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Renovarea energetică a imobilului Casa de Oaspeți Muzeul Țării Oașului, oraș Negrești-Oaș, jud. Satu Mare-

Hotărârea nr. 90 – privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Renovare energetică a clădirii Corp C2 – C/2 Sediu Primărie, oraș Negrești-Oaș, jud. Satu Mare

Hotărârea nr. 91 – privind „aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente  proiectului Renovare energetica a Cladirii Corp C2 – Sediu Primărie

Hotărârea nr. 92 – privind Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – infrastructurii pentru biciclete la nivelul orașului Negrești-Oaș „


Sedința Consiliului Local din 05.05.2022  

Hotărârea nr. 73 – privind aprobarea modificării statutului Asociației „Club Sportiv Oașul 1969”


Sedința Consiliului Local din 29.04.2022  

Hotărârea nr. 60 – privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I al anului 2022

Hotărârea nr. 61 – privind aprobarea cuantumului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 62 – privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al Orașului Negrești-Oaș, aferent anului 2022

Hotărârea nr. 63 – privind aprobarea obiectivului de investiții „Extindere conductă de distribuție gaze naturale de presiune redusă și branșamente gaze naturale în localitatea Negrești-Oaș, str.Livezilor,județul Satu Mare”

Hotărârea nr. 64 – privind aprobarea obiectivului de investiţii “Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraşul Negreşti Oaş”

Hotărârea nr. 65 – privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului  „Amenajare parcare în zona turistică Luna Şes din Oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare”

Hotărârea nr. 66 – privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

Hotărârea nr. 67 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti-Oas în comisia de evaluare anuală a managementului Casei de Cultură Negrești-Oaș-

Hotărârea nr. 68 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Negresti-Oas în comisia de evaluare anuală a managementului Muzeului Țării Oașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 69 – privind modificarea organigramei și statului de funcții al creșei publice locale a orașului Negrești-Oaș “Castelul Piticilor“-

Hotărârea nr. 70 – privind aprobarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă ,racorduri gaze naturale de presiune redusă și posturi de reglare măsurare în Negrești-Oaș, str.Tudor Vladimirescu nr.238, județul Satu Mare”-

Hotărârea nr. 71 – privind aprobarea obiectivului de investiții „Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă ,racorduri gaze naturale de presiune redusă și posturi de reglare măsurare în Negrești-Oaș, str.Mesteacănului nr.27, județul Satu Mare”

Hotărârea nr. 72 – privind prelungirea unor autorizaţii pentru realizarea serviciului de transport persoane  în regim de taxi


Sedința Consiliului Local din 06.04.2022  

Hotărârea nr. 57 – privind aprobarea depunerii de către UAT Oraș Negrești-Oaș a proiectului “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 3 – Negrești-Oaș” pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

Hotărârea nr. 58 – privind aprobarea depunerii de către UAT Oraș Negrești-Oaș a proiectului „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 4 – Negrești-Oaș”  pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

Hotărârea nr. 59 – privind aprobarea depunerii de către UAT Oraș Negrești-Oaș a proiectului “Renovarea energetică a corpului B – Liceul Teoretic Negrești-Oaș” pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență , Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice


Sedința Consiliului Local din 31.03.2022  

Hotărârea Nr.30/2022 – privind aprobarea ajustării tarifelor de salubrizare cu cheltuielile privind munca vie, cheltuielile materiale și a cheltuielilor cu eliminarea prin depozitare.

Hotărârea Nr.31/2022 – privind acordarea unor ajutoare de urgență, umanitar, orașului Teacevo – Ucraina, oraș înfrățit cu orașul Negrești – Oaș, județul Satu Mare.

Hotărârea Nr.32/2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la finalizarea investiției pentru obiectivul de investiții ‘’Modernizare apă-canal și sistem rutier pe strada Mihai Eminescu în orașul Negrești – Oaș, județul Satu Mare’’.

Hotărârea Nr.33/2022 – privind aprobarea Devizului General actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferent obiectivului ‘’Reparații trotuare în orașul Negrești – Oaș’’.

Hotărârea Nr.34/2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea investiției și valoarea finală, pentru obiectivul de investiții ‘Realizarea unei creșe în orașul Negrești-Oaș’’.

Hotărârea Nr.35/2022 – privind actualizarea documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ‘’Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor natural în orașul Negrești – Oaș’’.

Hotărârea Nr.36/2022 – privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, mandatarea reprezentanților orașului Negrești – Oaș să aprobe modificarea cuantumului cotizației orașului Negrești-Oaș în cadrul organelor de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‚’Luna Șes’’ pentru anul 2022.

Hotărârea Nr.37/2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ‘Extindere RED Negrești-Oaș, zona PC8 – Schitul Sf. Arhanghel Ștefan’’.

Hotărârea Nr.38/2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții ‘’Renovarea energetică a imobilului Casă de Oaspeți Muzeul Țării Oașului, orașul Negrești – Oaș’’.

Hotărârea Nr.39/2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a imobilului Clădire Multifuncțională”.

Hotărârea Nr.40/2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții “Renovarea energetică a clădirii Corp C2-C/2-Sediu Primărie și extindere”.

Hotărârea Nr.41/2022 – privind aprobarea obiectivului de investiții “Renovarea energetică a Dispensarului Tur – orașul Negrești Oaș”.

Hotărârea Nr.42/2022 – privind aprobarea obiectivului de investiții “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local orașul Negrești-Oaș”.

Hotărârea Nr.43/2022 – privind aprobarea derulării Proiectului ‘’ Sport după școală Caiac Smile’’ în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Caiac Smile Satu Mare.

Hotărârea Nr.44/2022 – privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției părinților/reprezentanților legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană pentru copiii care frecventează creșa ‘’Castelul Piticilor’’ din cadrul Direcției de Asistență Socială, Primăria Negrești-Oaș, pentru anul 2022.

Hotărârea Nr.45/2022 – privind aprobarea modificării HCL nr. 11/28.01.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 35.000 euro inclusiv T.V.A

Hotărârea Nr.46/2022 – privind valorificarea unor cantități de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negrești-Oaș.

Hotărârea Nr.47/2022 – privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul IV al anului 2021.

Hotărârea Nr.48/2022 – privind transmiterea către Inspectoratul de Jandarmi Județean ‘’GI.de gb. Ioniță Borșan’’ Satu Mare a unui spațiu necesar funcționării ‘’Plutonului de jandarmi Negrești-Oaș’’.

 Hotărârea Nr.49/2022 – privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat la parterul Muzeului Țării Oașului.

Hotărârea Nr.50/2022 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și transformarea în unitate de învățământ cu personalitate juridică a Creșei publice locale ‘’Castelul Piticilor’’ din orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare.

Hotărârea Nr.51/2022 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social.

Hotărârea Nr.52/2022 – privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a orașului Negrești-Oaș.

Hotărârea Nr.53/2022 – privind aprobarea listei de priorități pentru solicitanții care au acces la repartizarea locuințelor ANL pentru tineri destinate închirierii.

Hotărârea Nr.54/2022 – privind aprobarea depunerii de către UAT Oraș Negrești Oaș a proiectului ‘’Renovarea energetică a imobilului Casa de Oaspeți Muzeul Țării Oașului, oraș Negrești-Oaș, jud. Satu Mare’’ pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.  

Hotărârea Nr.55/2022 – aprobarea depunerii de către UAT Oraș Negrești Oaș a proiectului ‘’Renovarea energetică a imobilului Clădire Multifuncțională’’ prin finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.  

Hotărârea Nr.56/2022 – privind aprobarea depunerii de către UAT Oraș Negrești Oaș a proiectului ‘’Renovarea energetică a clădirii Corp C-C/2-Sediu Primărie și extindere’’ pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

 


Sedința Consiliului Local din 15.03.2022  

Hotărârea nr. 23 – privind aprobarea obiectivului de investiții“Renovarea energetică a corpului B – Liceul Teoretic – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 24 – privind aprobarea obiectivului de investiții“Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 3 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 25 – privind aprobarea obiectivului de investiții“Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 4 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 26 – privind aprobarea obiectivului de investiții“Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 5 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 27 – privind aprobarea obiectivului de investiții“Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 6 – Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 28 – privind aprobarea obiectivului de investiții“Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 7– Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 29 – privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022


Sedința Consiliului Local din 28.02.2022  

Hotărârea nr. 21 – privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară constituit în bugetul local al orașului Negrești-Oaș pe anul 2022

Hotărârea nr. 22 – privrea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș


Sedința Consiliului Local din 14.02.2022  

Hotărârea nr. 15 – privind alegebarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2022

Hotărârea nr. 16 – privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Negrești-Oaș pentru anul 2022

Hotărârea nr. 17 – privind aprobarea atribuirii de denumire Creșei publice locale, nou create din orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare

Hotărârea nr. 18 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publica de lucrări (executie) pentru obiectivul de investiție „ Amenajare exterioară Sală de Sport cu Tribună 180 de locuri în orașul Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 19 – privind aprobarea Analizei de favorabilitate pentru “Varianta de ocolire a oraşului Negreşti-Oaş”

Hotărârea nr. 20 – privind „desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului Negreşti-Oaş în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul şcolilor de pe raza UAT oraşul Negreşti-Oaş, județul Satu Mare”


Sedința Consiliului Local din 01.02.2022  

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate


Ședința Consiliului Local din 28.01.2022  

Hotărârea nr. 1 – privind aprobarea schimbului de teren dintre Orașul Negrești-Oaș și domnul  Cicio Ioan domiciliat în localitatea Negrești-Oaș, str. George Coșbuc, nr. 28,  judeţul Satu Mare

Hotărârea nr. 2 – privind aprobarea schimbului de teren dintre Orașul Negrești-Oaș și  domnul  Pop  Ioan  căsătorit cu Pop Ileana, domiciliați în municipiul Satu Mare, str. Piața Română, bl. D3, ap. 4,  judeţul Satu Mare

Hotărârea nr. 3 – privind acordul de principiu pentru schimbul de teren dintre Orașul Negrești-Oaș și  domnul  Bud Nicolae,  cu domiciliul procesual ales în localitatea  Negrești-Oaș, Aleea Trandafirilor, nr. 10/A, judeţul Satu Mare, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor necesare efectuării acestui schimb

Hotărârea nr. 4 – aprobarea volumului, prețului de referință ,nivelului maxim al tarifelor pentru prestări de servicii de exploatare și al prețului de valorificare pentru lemnul fasonat la drum auto din  sortimentul lemn de foc, prevăzut a se recolta în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică al UAT Orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, de către Ocolul Silvic Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 5 – privind valorificarea unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Livada

Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea asocierii orașului Negrești-Oaș la „Club Sportiv Oașul 1969”

Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S. A. în scopul elaborării de către U.A.T Negrești-Oaș, “ Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire ( P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Variantă de ocolire Negrești-Oaș“

Hotărârea nr. 8 – privind aprobarea obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a oraşului Negrești-Oaș”

Hotărârea nr. 9 – privind aprobarea Reţelei şcolare a oraşului Negreşti-Oaş pentru anul şcolar 2022-2023

Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea Regulamentului privind activităţile de tăiere, transport şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri din afara fondului forestier naţional aflate pe terenurile proprietate publică sau privată a orașului Negrești-Oaș, în intravilanul orașului Negrești-Oaș

Hotărârea nr. 11 – privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de maximum 35.000 euro inclusiv T.V.A

Hotărârea nr. 12 – privind actualizarea Comisiei locale de ordine și siguranță publică

Hotărârea nr. 13 – privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat cu nr.cad. 101180 înscris în CF nr. 101180 Negrești-Oaș, județul Satu Mare

Sari la conținut