Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de participare octombrie 2019

Comunicat privind rezultatul evaluarii proiectelor depuse pentru obtinerea finantarii nerambursabile de la bugetul local al orasului Negresti Oas pe anul 2019

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE publicat în Monitorul Oficial Nr. 164/25.09.2019

 Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Negrești-Oaș,str.Victoriei, nr.95-97, județul Satu Mare, tel.fax.0621/8548845, e-mail:primarie@negresti-oas.ro, web:www.negresti-oas.ro.

Orașul Negrești-Oaș invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte .

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ sport/culte pe anul 2019 este prevăzuta de art.20 , alin.2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . Datorită perioadei scurte de implementare a proiectelor din fondurile alocate pentru activități nonprofit pentru anul 2019 , se impune procedura accelerată.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : bugetul local, 280.000 lei: culturale 60.000 lei, sport 20.000 lei și culte 200.000 lei.
  3. Durata proiectelor : până în data de 15.12.2019.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 11.10.2019, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Negrești-Oaș ,str.Victoriei, nr.95-97, Direcția Achiziții publice și proiecte ,birou achiziții publice, Corp C, etaj I, camera 1 și 2.
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 14.10.2019 – 15.10.2019.

PRIMAR  Aurelia Fedorca                                                        

Secretar general UAT Cionca Ioan 

DESCARCĂ DOCUMENTELE DE MAI JOS:

Sari la conținut