Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Scopul transcrierii
Aceasta activitate are drept scop recunoasterea juridica de catre statul român a casatoriei încheiate în strainatate si se realizeaza în baza cererii unuia dintre sotii care a avut ultimul domiciliu în tara, în oraşul Negreşti-Oaş sau care are si în prezent domiciliul în oraşul Negreşti-Oaş.

Actele necesare
– adeverinta de cetatenie, pentru cetatenii români cu domiciliul legal în strainatate si care nu pot face dovada cetateniei române,
– adeverinta se elibereaza de catre SERVICIUL DE CETATENIE de pe linga Ministerul Justitiei, Bucuresti Str. Petofi Sandor Nr. 47 Sectorul 1;
– adeverinta privind ultimul domiciliu din tara, pentru cetatenii români cu domiciliul legal în strainatate eliberata de Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei
– xerocopie a cartii de identitate sau a buletinului, petru cetatenii români cu domiciliul în oraşul Negreşti-Oaş
– adeverinta din care sa rezulte cum figureaza în Registrul Permanent de Evidenta Populatiei
– eliberata de Biroul Evidenta Populatiei de la ultimul domiciliu avut în tara ( în situatia în care solicitantul se legitimeaza cu pasaport românesc expirat sau cu titlu de calatorie)
– certificatul sau extrasul de casatorie original apostilat conform conventiei de la Haga
– o copie xerox legalizata a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie
– traducerea în limba româna de catre un traducator autorizat român a certificatului de casatorie sau extrasului de casatorie
– legalizata de catre un notar public din România
– declaratie legalizata la un notar public din România în situatia în care sotii si-au pastrat numele de familie anterioare, le-au reunit sau sotul a luat numele de familie al sotiei sau în cazul în care numele de familie purtat de catre soti pe timpul casatoriei NU este înscris în certificatul de casatorie
– declaratie legalizata sau apostilata conform conventiei de la Haga cand este data in fata unui notar public strain, în situatia în care sotii si-au pastrat numele de familie anterioare, le-au reunit sau sotul a luat numele de familie al sotiei sau în cazul în care numele de familie purtat de catre soti pe timpul casatoriei NU este înscris în certificatul de casatorie
– certificatele de nastere ale sotilor în copii xerox
– sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul) + copie xerox + traducerea în limba româna legalizata- apostilata conform conventiei de la Haga
– certificatul de deces al fostului sot, în cazul în care solicitantul a mai fost casatorit (daca este cazul)
– traducerea în limba româna- legalizata a acestora(sentintei de divort, sau certificat de deces)
– procura speciala de reprezentare la serviciul Stare Civila si la Biroul Evidenta Informatizata a Persoanei , în vederea transcrierii certificatului de casatorie din strainatate în actele de stare civila române si a obtinerii a unui certificat de casatorie românesc, în cazul în care nici unul dintre soti nu poate depune cererea personal sau timpul de sedere în tara este mai scurt de 60 zile de la data înregistrarii cererii;
– timbre fiscale în valoare totala de 1 leu RON.

Procura se legalizeaza de catre:
– un notar public din România,
– fie de oficiile diplomatice ale României din tara de resedinta a solicitantului ;
– sau întocmite de notari publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la Tribunalul din localitatea de domiciliu din strainatate;

Sari la conținut