Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TRANSCRIERI CERTIFICATE DE NAŞTERE STRĂINE

Pentru minorii a căror părinţi au avut sau au domiciliul în oraşul Negreşti-Oaş

În cazul copiilor a căror naştere s-a produs în străinătate şi care au fost înregistraţi la autorităţile străine competente, părinţii cetăţeni români, sunt obligaţi în termen de 6 luni de la data întoarcerii în ţară, să ceară transcrierea certificatelor de naştere străine în actele de naştere româneşti, la ultimul domiciliu pe care l-au avut sau îl au în ţară.

Acte necesare

  • – copia xerox a actului de identitate a părintelui care solicită transcrierea certificatului străin de naştere;
  • – certificatul de naştere original apostilat conform conventiei de la Haga şi o copie xerox legalizată a acestuia;
  • – traducerea în limba română a certificatului, autentificată de un notar public din România;
  • – copia xerox a certificatului de căsătorie al părinţilor;
  • – adeverinţă de domiciliu pentru cetăţenii români cu domiciliul legal în străinătate- eliberată de Biroul Evidenţa Populaţiei;
  • – declaraţie pe proprie răspundere dată la notar, în cazul în care la rubrica numele de familie al mamei este trecut numele de fată, din care să reiasă faptul că poartă nume comun cu al tatălui( cazul în care naşterea s-a produs în Ungaria, Italia etc.)

În lipsa părinţilor sau când aceştia rămân în ţară mai puţin de 90 de zile de la data depunerii actului de naştere în vederea transcrierii

Acte necesare
– o procură specială-Solicitantul este împuternicit de către unul din părinţi, să-l reprezinte la Serviciul Stare Civila şi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Eliberarea Actelor de Identitate, pentru transcrierea naşterii în actele de stare civilă române,

Cine legalizează procura?

  • – Notar public din România sau
  • – Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află părinţii sau
  • – Notar public străin, dar în acest caz, procura se va supralegaliza prin aplicarea apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.
Sari la conținut