Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție – Arhivar, grad I, studii superioare

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, post în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:
În cadrul Compartimente în subordinea secretarului, Compartiment arhivă:

1. Arhivar, grad I, studii superioare
Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
– vechime în specialitate – minim 5 ani
– certificat de absolvire a unui curs de arhivar

Probele pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor
– Proba scrisă
– Proba interviu,
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10 februarie 2021, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
– Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 12 februarie 2021, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
Conform prevederilor art.19 din HG nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției. Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Manea Cristina – tel.0261/854845.

PRIMAR
AURELIA FEDORCA

DESCARCA ANUNTUL COMPLET

Sari la conținut