Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE POST CONTRACTUAL VACANT DE EXECUȚIE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Primăria orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată

  1. Medic specialist – în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară – post studii superioare

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

-pentru medic școlar

  • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalenta in domeniul medicină, specializarea medicină generală
  • copie dupa certificatul de membru al organizației profesionale, cu viza pe anul în curs, respectiv Colegiul medicilor.

Probele pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă – bibliografie
  • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 07.05.2019, ora 10 – proba scrisă și în data de 09.05.2019, ora 10 – proba interviului – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Date contact: insp.  R.U. Manea Cristina –  tel. 0261/854845.

PRIMAR AURELIA  FEDORCA

DESCARCA DOCUMENTUL

Sari la conținut