Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț de participare depuneri propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru sesiunea II a anului 2018

ANUNT DE PARTICIPARE, sesiunea a II-a, publicat in Monitorul oficial nr.173/01.10.2018

             Informatii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orasul Negresti-Oas, str. Victoriei nr. 96-97, judetul Satu Mare tel/fax 0261 854845, e-mail primarie@negresti-oas.ro, web: www.negresti-oas.ro

Orasul Negresti-Oas invită persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii si cultele religioase recunoscute conform legii care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru sesiunea II a anului 2018.

  1. Procedura aplicată va fi în conformitate cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile si se acorda din bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului, motivul accelerării procedurii este durata scurta de realizare a proiectelor.
  2. Buget alocat: 121.800 lei din bugetul local, respectiv pentru activităti culturale suma de 71.800 lei si pentru culte religioase 50.000 lei
  3. Durata proiectelor: 15.12.2018
  4. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul negresti-oas.ro, sau se poate ridica de la sediul Primariei orasului Negresti-Oas.
  5. Informatii si clarificari cu privire la documente: se pot obtine de la compartimentul juridic.
  6. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 19.10.2018, ora 16.00
  7. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primaria orasului Negresti-Oas str. Victoriei nr. 95-97.
  8. Selectia si evaluarea propunerilor de proiecte în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 22.10.2018-26.10.2018

PRIMAR AURELIA FEDORCA

 SECRETAR UAT GRIGORAŞ IOAN RADU