Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE PARTICIPARE în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniile culte și cultură

              Oraşul Negreşti-Oaş, prin reprezentant legal doamna Aurelia Fedorca, în calitate de primar,  invită persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii şi cultele religioase recunoscute conform legii care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru anul 2020.

  1. Procedura aplicată va fi în conformitate cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile şi se acordă din bugetul local de venituri şi cheltuieli al oraşului, motivul accelerării procedurii este accesul la finanţare nerambursabilă şi a beneficiarilor de proiecte care se derulează începând cu luna octombrie 2020.
  2. Buget alocat: 303. 000 lei din bugetul local, respectiv activităti pentru culte religioase 250.000 lei și pentru activități culturale suma de  53 000 lei.
  3. Durata proiectelor: 15.12.2020 ;
  4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul www.negresti-oas.ro, sau se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Negreşti-Oaş.
  5. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 06.08.2020, ora 16.00.
  6. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primăria oraşului Negreşti-Oaş str. Victoriei nr. 95-97, Compartiment registratură .
  7. Selecţia şi evaluarea propunerilor de proiecte în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 07.08.2020 – 10.08.2020
  8. Informaţii şi clarificari cu privire la documente: se pot obţine de la Primăria Orașului Negrești-Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, Direcția Achiziții Publice și Proiecte, Birou Achiziții Publice, corp C, etajul 1, camera 1 și 2 .

DESCARCA ANUNTUL

 

 

 

Sari la conținut