Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE PARTICIPARE în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Negrești-Oaș,str.Victoriei, nr.95-97, județul Satu Mare, tel.fax.0621/8548845, e-mail:primarie@negresti-oas.ro, web:www.negresti-oas.ro.

Orașul Negrești-Oaș invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: sport

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2019 este prevăzuta de art.20 , alin.2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . Datorită perioadei scurte de implementare a proiectelor din fondurile alocate pentru activități nonprofit pentru anul 2019 , se impune procedura accelerată.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : sport 20.000 lei

3. Durata proiectelor : până în data de 15.12.2019.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 21.11.2019, ora 16.00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Negrești-Oaș ,str.Victoriei, nr.95-97, Direcția Achiziții publice și proiecte ,birou achiziții publice, Corp C, etaj I, camera 1 și 2.

6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 22.11.2019 – 26.11.2019.

PRIMAR Aurelia Fedorca
Secretar general UAT Cionca Ioan

DESCARCA ANUNTUL

Sari la conținut