Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunt privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Negrești Oaș, aduce la cunoștință beneficiarilor de ajutor social și alocația pentru susținerea familiei Care au  domiciliul în orașul Negrești Oaș și localitatea Tur, că începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei, vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune  (VMI).

         În această perioada, titularii dosarelor de ajutor social și alocația pentru susținerea familiei în plată în prezent, au obligația de a depune dosare noi în vederea obținerii venitului minim de incluziune VMI, astfel încât plata prestațiilor sociale să nu fie întreruptă. 

         Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei .

Beneficiază de VMI:

  1. a) familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România,
  2. b) persoanele fără adăpost, aflate în evidenţa Direcției de asistenţă,
  3. c) familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  • sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, denumiţi în continuare cetăţeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;
  • sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecţie în condiţiile legii;
  • sunt apatrizi care au domiciliul sau după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Cererea, declarația și acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal însoțite de lista cu documentele necesare pentru dosarul VMI, le obțineți de la Direcție de Asistență Socială.

DESCARCA PLIANTUL privind acordarea venitului minim de incluziune

Sari la conținut