Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunțuri concursuri

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 10 decembrie 2019 pentru ocuparea unui post vacant de execuție, în regim contractual pe perioadă nedeterminată, în cadrul Muzeului Țării Oașului

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 10 decembrie 2019 pentru ocuparea unui post vacant de execuție, în regim contractual pe perioadă nedeterminată, în cadrul Muzeului Țării Oașului

Anunț. Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs de promovare în grad profesional pentru șase funcții publice de execuție

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs de promovare în grad profesional pentru șase funcții publice de execuție, după cum urmează:

 • Polițist local – referent, clasa III,  grad asistent – din cadrul Compartimentului ordine publică – Serviciul Poliția Locală
 • Polițist local – inspector – clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului circulație – Serviciul Poliția Locală
 • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului Registru Agricol
 • Referent de specialitate, clasa II, grad asistent – din cadrul Compartimentului monitorizare și urmărire investiții – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu
 • Consilier achiziții publice, clasa I, grad principal – din cadrul Biroului achiziții publice, Direcția Achiziții Publice și Proiecte
 • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului resurse umane – Direcția Administrație Publică Locală

Concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, astfel:

proba scrisă, în data de 20 decembrie 2019, ora 1000

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, în perioada 19.11.2019 – 09.12.2019, inclusiv.

Condițiile de participare sunt:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează
 • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DESCARCA ANUNTUL 

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de gestionar custode, treapta I – în cadrul Muzeului Țării Oașului

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de gestionar custode, treapta I – în cadrul Muzeului Țării Oașului,  post vacant  în regim contractual pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011

 1. Gestionar custode, treapta I – Muzeul Țării Oașului – clasa III – post studii medii.

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechime în muncă – minim 5 ani
 • cunoștințe operare PC
 • cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleză/francreză nivel mediu)
 • alte atestate profesionale/calificări constituie avantaj.

Probele pentru concurs sunt: 

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă
 • Proba interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10 decembrie 2019, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 12 decembrie 2019 ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

DESCARCA ANUNTUL