Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cea mai mare investiţie din istoria oraşului

Undă verde pentru cea mai mare investiţie din istoria oraşului Negreşti Oaş şi a judeţului Satu Mare. Ministrul Mediului, Borbely Laszlo, a semnat în 1 aprilie contractul de finanţare pentru proiectul de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare, în valoare de 102 milioane euro, pentru care s-a obţinut finanţare nerambursabilă din fonduri europene prin POS Mediu. Schema de cofinanţare a proiectului reprezintă 78,49% fonduri europene, 12% subvenţii de la bugetul de stat, 1,85% contribuţia bugetului local şi 7,66% împrumutul contractat de SC Apaserv SA.

Prin acest proiect, 30 de localităţi din judeţul Satu Mare, printre care şi oraşul Negreşti Oaş, vor beneficia de investiţii importante în domeniul apei şi al canalizării. Acest proiect presupune unificarea tarifelor la apă şi canal pentru toate localităţile beneficiare de această finanţare, ceea ce a dus la majorarea preţului apei şi canalizării şi la Negreşti. Oraşul Negreşti Oaş beneficiază din acest proiect de investiţii de aproximativ 21 milioane de euro. Lucrările de licitaţii pentru obiectivele planificate sunt prevăzute pentru începutul anului 2012, după finalizarea lucrării de proiectare, şi vor fi finalizate până în anul 2014. Prin această mare investiţie, peste 90% din populaţia oraşului Negreşti Oaş, inclusiv din localitatea Tur, va putea beneficia de serviciile de apă şi canalizare.
Astfel, în anul 2011, SC Apaserv SA are prevăzut în planul de investiţii pentru Negreşti Oaş realizarea a aproximativ 250 de contorizări la blocurile de locuit şi a aproximativ 500 de contorizări la case particulare, precum şi realizarea a 1.000 metri de reţea de apă. Prin construcţia uzinei de apă, dotată cu mijloace de filtrare-moderare precum şi modernizarea staţiilor de captare, se va asigura apă potabilă de calitate pe tot parcursul anului, indiferent de condiţiile meteorologice.

Pe parcursul anului 2009 şi 2010, până la semnarea contractului de delegare a gestiunii către SC Apaserv SA, Primăria şi Consiliul Local au purtat mai multe discuţii cu reprezentanţii Apaserv şi ADI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară formată din cele 30 de primării şi Consiliul Judeţean) având în vedere condiţiile specifice de alimentare cu apă din oraş şi a preţului care a fost practicat de către RECOM. Motivaţia preţului unic a fost condiţia impusă pentru aprobarea proiectului şi suma substanţială acordată oraşului, cu atât mai mult cu cât Negreştiul are una din cele mai îmbătrânite reţele de apă şi canal şi o uzină de apă învechită. Pentru a nu pierde finanţarea, Consiliul Local a luat hotărârea de a ne alinia la preţul unic, ca o condiţie pentru a putea beneficia de proiectul de investiţii amintit. De asemenea, Consiliul Local Negreşti Oaş a aprobat prin H.C.L. nr. 31/2010 „Planul anual de evoluţie a tarifelor aplicate de către SC Apaserv SA”, tarife care trebuie să asigure cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, rambursarea creditului contractat de această societate pentru cofinanţarea proiectului şi redevenţa anuală care se virează la ADI pentru cheltuieli de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canal în funcţie de aportul adus de localităţi.

Aplicarea tarifului unic la apă şi canalizare a dus la creşterea preţului de la 1,1 lei/mc la 2,21+TVA lei/mc, la apa potabilă şi de la 0.95 lei/mc la 1,23 +TVA lei/mc la canalizare. Această creştere de preţuri a creat nemulţumiri în rândul populaţiei oraşului. Pentru informarea corectă a cetăţenilor au fost organizate mai multe întâlniri la sediul primăriei cu cetăţenii şi conducerea SC Apaserv SA, la care au fost prezentate motivele aplicării tarifului unic cât şi investiţiile care se vor face în acest domeniu. La solicitarea cetăţenilor a fost organizată la Primăria Negreşti Oaş o întâlnire cu prefectul judeţului, conducerea Apaserv, conducerea primăriei şi cetăţeni. În urma discuţiilor, la propunerea primarului oraşului Negreşti Oaş, Nicolae Bura, de a reduce cantitatea de apă facturată în regim pauşal de la 6,3 mc/lună/persoană la 4 mc/luna/persoană, conducerea Apaserv a promis că va supune aprobării ADI această solicitare. În şedinţa ADI din martie 2011 a fost aprobată solicitarea de reducere a cantităţii de apă facturată în regim pauşal, iar începând cu luna martie 2011 taxarea în regim pauşal se face la 4mc/lună/persoană.
Totodată, a fost rezolvată solicitarea cetăţenilor care au achitat la Recom serviciul de apă şi canalizare pe întreg anul 2010, în sensul compensării sumelor achitate pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010 cu obligaţiile de plată pentru anul 2011.
Viceprimar
Ec. Ioan Cicio

Sari la conținut