Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CONSULTARE PUBLICĂ. Strategia de dezvoltare locală revizuită a oraşului Negreşti-Oaş 2014 – 2020

negresti-oasPrimăria oraşului Negreşti-Oaş lansează în consultare publică Strategia de dezvoltare locală revizuită a oraşului Negreşti-Oaş pe termen mediu şi lung 2014 – 2020.

Strategia a fost actualizată în urma grupurilor de lucru şi a dezbaterilor publice care s-au desfăşurat în acest an la Negrești-Oaș.

Invităm negreștenii să vină cu sugestii și propuneri de proiecte care privesc dezvoltarea localității și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor.

STRATEGIA ACTUALIZATĂ POATE FI CONSULTATĂ AICI

Proiecte vizate
Obiectivul Principal 1 (OP1). Sustinerea cresterii industriilor locale la nivelul micro-intreprinderilor si a IMM-urilor care se pot transforma, pe termen mediu si lung, in intreprinderi mari. Competitivitate economica
Sistem de supraveghere video cu 32 camere
Identificare trasee optime si infiintare piste de biciclete in orasul Negresti-Oas
Infiintare Centru transfrontalier de afaceri si promovare a turismului
Infiintare Centru de marketing pentru produse traditionale romanesti Negresti-Oas
Infiintarea unor grupuri de producatori traditionali din zona Tara Oasului
Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din orasul Negresti Oas
Modernizare/ reabilitare/ dotare unitati de invatamant din orasul Negresti-Oas
Infiintare cresa pentru copii
Constructie locuinte sociale pentru persoane de etnie roma
Proiect incluziune sociala (tip LUDA)
Constructia si dotarea Centrului de copii si tineret „Clubul Elevilor” la Scoala nr. 2
Modernizare si extindere bloc operator
Modernizarea laboratoarelor de investigatii paraclinice a spitalului (laborator analize medicale, laborator radiologie, laborator anatomie patologica)
Modernizarea spatiilor verzi pentru crearea unui „coridor verde” de calitate in orasul Negresti Oas
Sporirea capacitatii de circulatie a DN19 (Strada Victoriei) in orasul Negresti Oas
Constructia variantei de ocolire a orasului Negresti Oas
Varianta de ocolire a orasului Negresti folosind infrastructura de drumuri secundare
Largirea si modernizarea penetratiilor traseului de centura cu strazi urbane
Modernizarea si eficientizarea iluminatului public al orasului
Reabilitare a cladirii Primariei Negresti-Oas (corp A+corp B)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Negresti Oas
Extinderea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din orasul Negresti-Oas
Reabilitarea, extinderea, modernizarea utilitatilor publice (apa, canalizare, canalizare pluviala) in orasul Negresti
Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor la nivelul orasului Negresti-Oas
Infiintarea unui centru rezidential pentru persoane varstnice
Implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul administratiei publice locale din Negresti Oas
Revizuirea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Negresti Oas pentru perioada 2021-2027
Modernizare baza sportiva in Negresti Oas
Infiintarea unei centrale de cogenerare pe baza de biomasa
Cresterea eficientei si sigurantei sterilizarii in unitati sanitare
Modernizare si retehnologizare spalatorie spital
Infiintarea unui centru zonal pentru formarea profesionala a adultilor
Infiinarea unei tabere pentru elevi si prescolari in orasul Negresti-Oas
Infiintarea unui Centru de zi pentru copii (after-school)
Constructia campusului scolar Liceul Ionita G. Andron
Modernizare DJ197 DJ109L Tur – Vama km 17 + 104 – 22 + 615,10
Constructia unui lac de acumulare (decantare) pe raul Tur pentru aprovizionarea Uzinei de apa a orasului Negresti Oas
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere si a spatiilor publice din cartierul Tur, inclusiv DJ197 (1011m)
Reabilitarea si modernizarea podurilor si podetelor din orasul Negresti Oas si cartierul Tur
Cresterea standardului de vizitare a Muzeului in Aer Liber prin restaurare, conservare, modernizare si reabilitare
Modernizare, reabilitare Muzeul Tarii Oasului prin crearea unei expozitii permanente, galerii de arta, depozite si digitizarea patrimoniului
Dotarea atelierului de tamplarie a Liceului Ionita G. Andron
Asigurarea a 70% din necesarul de energie electrica pentru iluminatul public din orasul Negresti-Oas din energie solara
Modernizare si reabilitare drumuri de exploatatie agricola
Modernizare si reabilitare drumuri de exploatare forestiera
Eficienta energetica in institutiile publice
Sistematizare rutiera (sistem sensuri unice, sensuri giratorii in intersectiile centrale, modernizare semaforizare, semnalizare si marcaje rutiere)
Infiintare si modernizare infrastructura de transport in comun
Sisteme suport de dezvoltare a sistemelor conexe infrastructurii de transport comun
Cresterea sigurantei pietonale prin constructia solutiilor de traversare
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii pietonale in perimetrul central
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii pietonale in zona pericentrala si periferica
Demontarea liniilor electrice, telefonice si de date aeriene, a celor montate pe fatadele cladirilor si montarea lor in subteran
Acoperisuri verzi si panouri fotovoltaice pe blocuri
Reabilitare centrale termice unitati de invatamant
Eliminarea efectelor negative asupra mediului prin dezvoltarea infrastructurii conexe
Harta calitate mediu in sistem informatic integrat
Sistem de informare a populatiei cu privire la problemele de mediu
Sistem informatic integrat destinat monitorizarii retelelor de utilitati publice
Centura verde a orasului Negresti-Oas (studii si inventarierea necesarului de terenuri)
Construire centru pentru adapostirea femeilor abuzate si dezvoltarea de servicii sociale in aceasta directie
Strategie locala privind dezvoltarea serviciilor sociale cu accent pe implicarea comunitatii si a managementului de caz
Diversificarea serviciilor sociale locale adresate comunitatii de etnie roma
Infiintarea fondului de sustinere a mediului neguvernamental local si derularea concursului de proiecte
Constructii locuinte pentru familii tinere
Sprijinirea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
Realizarea unui parc tematic in orasul Negresti-Oas
Itinerarii de cultura urbana
Inventarierea mediului construit din orasul Negresti-Oas
Dotarea cu grupuri sanitare a orasului Negresti-Oas
Implementare sistem de irigatii a spatiilor verzi din orasul Negresti-Oas
Dezvoltarea unui parc industrial in orasul Negresti-Oas
Dezvoltarea unui centru de afaceri si de facilitati suplimentare in cadrul parcului industrial
Program de sprijin pentru antreprenori
Program de educatie antreprenoriala pentru tineri
Formare profesionala continua in domeniul industriilor locale
Realizarea cadastrului digital
Formarea si perfectionarea profesionala a salariatilor din cadrul Primariei
Formarea si perfectionarea profesionala a cadrelor didactice din orasul Negresti-Oas
Infiintare Centru de relatii cu publicul pentru Primarie si servicii conexe
Crearea si modernizarea spatiilor de parcare
Dezvoltarea de sisteme inteligente de monitorizare a
traficului
Sisteme informatice de educaţie e-learning în şcolile din oraş
Dezvoltarea de solutii TIC pentru servicii de educatie online (e_educatie) care sa permita atat promovarea
ofertei de formare, derularea efectiva a programelor de formare profesionala, oferirea de informatii publicului in domeniul educational, cat si de a facilita interactiunea intre furnizorii de instruire si persoanele interesate
Elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in procesul educational a tinerilor care doresc sa isi continue studiile
Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei care prezintă risc de abandon şcolar
Elaborarea de studii privind nevoile de competente si calificari cerute pe piata fortei de munca

Crearea si dezvoltarea parteneriatelor intre agentii economici si unitatile scolare
Actualizarea planului local de actiune pentru invatamant si a planurilor de scolarizare, in conformitate cu rezultatele studiilor realizate
Accesarea si derularea de scheme grant dedicata programelor de practica pentru tineri in cadrul
firmelor si ONG-urilor, in vederea dobandirii de competente si experienta pentru insertia pe piata muncii
Sprijinirea inovarii si competitivitatii me-
diului economic, stimularea mediului anteprenorial
Actiuni pentru promovarea producatorilor locali, atat la nivelul orasului, cat si la nivelul microregiunii
Sprijinirea activitatilor cu profil agricol

Obiectivul Principal 2 (OP2). Dezvoltarea industriei turistice ca pol de importanta majora locala si regionala
Infiintarea Complexului de Vanatoare Brada
Infiintarea Centrului de informare si promovare turistica Negresti Oas (Luna Ses)
Promovarea turistica a Tarii Oasului
Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul montan din Muntii Oasului
Constructia unui parc acvatic in zona de agrement Valea Mariei
Infiintarea unui post de salvamont la Luna Ses
Dezvoltarea zonei turistice Luna Ses
Festivalul datinilor si obiceiurilor de iarna
Studiu privind dezvoltarea turismului la nivel regional
Formare profesionala continua in domeniul turismului
Crearea si promovarea brand-ului local

Sari la conținut