Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Convocator ședință de Consiliu Local în data de 26.06.2020

Se convoacă Consiliul Local al orașului Negrești-Oaș în ședință ordinară care va avea loc în data de 26.06.2020, la ora 14,00 la sediul Primăriei în sala de ședințe a Consiliului local și se va desfășura prin mijloace electronice , printr-o platformă online de videoconferință și pe site-ul www.negresti-oas.ro, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

DESCARCA DOCUMENTUL COMPLET 

PROIECT ORDINE DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Negrești-Oaș vbdin data de 26.06.2020

      Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației orașului Negrești-Oaș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Luna Șes” pentru anul 2020-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

        2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

        3.Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Negrești-Oaș, precum și acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

       4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.33/2020 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al orașului Negrești-Oaș, a programului ”Start spre o educație digitalizată”- inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

        5.Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență  pentru situații deosebite-inițiator viceprimar

Comisia de specialitate nr.1

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție energie electrică din localitatea Negrești-Oaș, str. Cherechiș, județul Satu Mare ”-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

        7.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – pentru captare râu Talna, localitatea Negrești-Oaș, județul Satu Mare-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.2

  1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Amenajare exterioară Sală de Sport cu Tribună 180 de locuri în orașul Negrești-Oaș- inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

         9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare apa-canal și sistem rutier pe străzile: str. Pădurii (tronson str. Pădurii – str. Vâltori), str. Magnoliei, str. Podului, str. Zorilor (tronson Livezilor-Popesti),  str. Tineretului, str. Pietrosului, str. Borcutului (tronson str. Tudor Vladimirescu – str. George Coșbuc, tronson str. Lăcrimioarelor – str. Luna),  str. Lăcrimioarelor, str. Gării (tronson str. Mihai Eminescu – str. 1 Iunie), în orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare” – inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

       10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune  dintre  Oraşul Negrești-Oaș și SC TERMO FLEX AM SRL, în vederea exploatării zăcămintelor de bentonită din perimetrele Mujdeni, în suprafaţă totală de 975.000 mp. înscris în CF nr. 101285 nr. cadastral 101285,  al comunei Orașu Nou, proprietar  Oraşul Negrești-Oaș-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

    11.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz valorificarea deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale gestionate prin contractul de delegare de concesiune ale serviciului de salubrizare nr.16882/02.08.2019 al U.A.T Oraș Negrești-Oaș și a încheierii acestuia cu S.C.Greenpoint Management S.A., in calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor-inițiator viceprimar

Comisia de specialitate nr.1

  1. Prezentarea raportului de activitate și a rezultatului financiar pentru anul 2019 întocmit de Ocolul Silvic Negrești Oaș ;
  2.  13. Proiect de hotărâre privind  valorificare unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Negrești Oaș-inițiator viceprimar

Comisia de specialitate nr.1

  1. Prezentarea raportului de activitate și a rezultatului financiar pentru anul 2019 întocmit de Ocolul Silvic Livada ;
  2. 15. Proiect de hotărâre privind  valorificare unor cantități  de masă lemnoasă de către Ocolul Silvic Livada-inițiator viceprimar

Comisia de specialitate nr.1

  1. Diverse.

 

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

                                                                                              

Vizat de legalitate                                                                                                       

SECRETAR GENERAL UAT                                                                                           

CIONCA IOAN

 

 

 

 

Sari la conținut