Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în regiunile Vest și Nord Vest” – LANSAREA ÎN CURÂND!

teaser facebook

Primarul Aurelia Fedorca a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în regiunile Vest și Nord Vest”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – ”Romania Start-up”, Axa prioritară 3: Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale.

Număr de identificare al contractului: POSDRU/176/3.1/S/150898
Beneficiar: Orașul Negrești- Oaș

LOCAŢIA PROIECTULUI: Regiunile Nord – Vest și Vest , Regiunea principala Nord – Vest

Judeţele: Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa – Năsăud, Arad, Caraş Severin, Timiş, Hunedoara

Durata proiectului: 10 luni, începând din 12 februarie 2015

Perioada de implementare a proiectului: februarie – decembrie 2015

Valoarea proiectului: 6.379.814 ron, din care 5.877.084,66 ron valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din FSE, 375.133,06 ron valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Național și 127.596,28 ron contribuția eligibilă a beneficiarului.

Data estimativă de lansare a proiectului: 9 martie 2015

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de susținerea unei dezvoltări sustenabile a mediului de afaceri din regiunile Vest și Nord – Vest prin dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor și dezvoltarea de noi firme, cu efecte benefice pe termen lung asupra economiei regionale și naționale și creșterea gradului de ocupabilitate.

Obiectivele specifice:
1. Furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru un număr de 400 de tineri, în termen de maxim 3 luni de la semnarea Contractului de finanțare;
2. Furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul realizării planurilor de afaceri pentru un număr de 400 de tineri, în termen de maxim 3 luni de la semnarea Contractului de finanțare;
3. Finanțarea cu până la 25.000 de euro a unui număr de 40 de planuri de afaceri în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finanțare.
4. Înființarea unui număr de 2 centre de susținere a afacerilor în termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare;
5. Sprijinirea unui număr de 2 centre de susținere a afacerilor în termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare;
6. Crearea unui număr de 80 de noi locuri de muncă prin intermediul planurilor de afaceri finanțate în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
7. Asigurarea unui număr minim de 10% din locurile totale pentru cursanții de sex feminin.
8. Asigurarea vizibilității proiectului începând din prima lună de implementare a proiectului.
9. Asigurarea unui management al proiectului bine organizat și funcțional pe perioada de implementare a proiectului.

Grupul țintă:
Minim 400 de persoane vor fi selectate să participe la cursurile de formare realizate prin proiect, din care jumătate tineri între 18 – 25 de ani care sunt înscriși într-o formă de învățământ universitar. Printre persoanele selectate, minim 40 vor fi femei, din care 20 tinere între 18 – 25 de ani care sunt înscrise într-o formă de învățământ universitar. De asemenea, minim 20 de persoane selectate vor fi din fiecare județ al celor 2 regiuni de implementare a proiectului.

Selecția va fi realizată pe bază de înscriere, prin depunerea unui formular specific și a documentelor care atestă încadrarea în grupul țintă și prin aplicarea unui chestionar în care vor fi puse întrebări cu privire la posibilitatea de utilizare și concretizare a cursurilor de formare pe termen lung iar un funcție de răspunsurile primite, acestea vor fi selectate. Se va acorda un punctaj mai mare persoanelor care sunt interesate de demararea unei afaceri.

Mai multe detalii vor fi oferite după lansarea proiectului! Vă invităm să ne urmăriți!

Manager de proiect: Keresztszegi Niculina