Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

De ce să investiţi

Oraşul Negreşti-Oaş aşteaptă cu interes parteneriate de afaceri de pe urma cărora să beneficieze, în egală măsură, atât investitorii, comunitatea de afaceri, cât şi locuitorii oraşului.

Oraşul face parte din cele 11 zone de prioritate conform Hotărârii Guvernului nr.399/19.04.2001 privind concentrarea fondurilor PHARE 2001 şi a fondurilor de co-finanţare corespunzătoare de la bugetul de stat, care urmăreşte crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei, serviciilor şi a turismului. În localitate avem implementate mai multe proiecte cu finanţări ale Uniunii Europene în domeniul turismului şi a infrastructurii.

Oportunităţi de afaceri

 • În zona turistică Luna Şes este în derulare un proiect prin care, pe lângă altele, se amenajează o pârtie de schi de dificultate medie ( 1800 m lungime, 510 m diferenţă de nivel, 28,3% pantă medie, suprafaţă de 7,30 ha) şi un telescaun cu staţii echipate şi dotate.
 • Concepţia proiectului este aceea de a asigura prin investiţii din fondurile publice infrastructura tehnico-edilitară funcţională necesară deservirii obiectivelor care vor fi construite din fonduri private (hoteluri, cabane, restaurante, spaţii comerciale şi de prestări servicii, dotări de agrement şi sportive, precum şi căsuţe de vacanţă). Aceste investiţii private vor putea fi construite pe terenuri concesionate investitorilor, în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic Zonal şi cu legislaţia în vigoare, sau cumpărate, în cazul căsuţelor de vacanţă.
 • Această zonă oferă condiţii naturale deosebite fiind bogată în faună de vânat şi pescuit, putându-se dezvolta aceste două activităţi. De asemenea, se pot organiza drumeţii, automobilism montan, motocros, echitaţie. Aşadar, pe investitori îi aşteaptă în zonă un mediu ecologic cu posibilităţi multiple de dezvoltare a economiei şi turismului.

Atuuri. De ce să investiţi în Negreşti- Oaş

Vă prezentăm câteva elemente care conturează imaginea unei zone propice dezvoltării unei afaceri, indiferent de domeniul de activitate sau natura acesteia:

 • -poziţionare geografică avantajoasă;
 • -cadru natural deosebit cu profil turistic ridicat, în special în zona Luna Şes;
 • -resurse naturale bogate neexploatate ( în special izvoare de ape minerale şi termale);
 • -autorităţi administrative locale deschise colaborării;
 • -un plan strategic de dezvoltare a oraşului axat pe dezvoltarea economico-socială şi turistică;
 • -forţă de muncă calificată disponibilă;
 • -existenţa unui potenţial public şi privat;
 • -servicii de cazare şi masă, aprovizionare şi bancare;
 • -domenii ca telecomunicaţiile şi informatica în plină ascensiune;
 • -prezenţa industriei în zonă prin ramurile de exploatare şi prelucrare a lemnului, textilă, energetică şi constructoare de maşini;
 • -existenţa unui birou de consiliere pentru cetăţeni;
 • -apariţia tot mai multor investitori străini în zonă
Sari la conținut