Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Invitație de participare

Denumirea contractului: Contract de servicii organizare evenimente „Zestrea Oașului – Festivalul Patrimoniului Tării Oașului – 2019”

1. Autoritatea contractantă: Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș, cu sediul în localitatea Negrești- Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon/fax 0261-855020 cod fiscal 4750277.

2. Procedura de atribuire aplicată: „procedură proprie conform normelor interne aprobate în baza art. 68 alin 2 lit. b din Legea 98/2016”.

3. Sursa de finanțare a contractului : bugetul Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș

4. Codul de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

DOCUMENTE ATASATE
– INVITATIE DE PARTICIPARE SI FORMULARE
– CAIET DE SARCINI

Sari la conținut