Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Modernizarea Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron

 

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron – Corp Principal, Corp A, Corp B,
Atelier alimentație publică 

Lucrări ce vor fi executate:

 • Reabilitarea termică a anvelopei;
 • Izolarea termică a fațadei – parte opacă și parte vitrată; 
 • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel;
 • Înlocuirea cazanului din centrala termică proprie;
 • Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
 • Înlocuirea instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru încălzire respectiv pentru apa caldă de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei;
 • Reabilitarea instalației de iluminat;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități – rampă de acces (Corp A, Corp Principal, Atelier de aliemntație publică), platformă oblică mobilă (Corp A, Corp B, Corp Principal), grup sanitar (toate corpurile);
 • Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;
 • Instalații de limitare și stingere a incendiilor;
 • Lucrări de modernizare a instalației de paratrăznet;

Valoarea proiectului:  1.195.000 euro;

Surse de finanțare: fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții și contribuție de la bugetul local;

Executant: SC Basic Point SRL

Data  de începere a lucrărilor:  FEBRUARIE 2020

Stadiul proiectului: FINALIZAT 2022

 

PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚII LICEUL TEHNOLOGIC IONIȚĂ G. ANDRON

GALERIE FOTO RANDĂRI – PROIECT TEHNIC

Corp principal

Corp A

Corp B

Cantina 

Galerie foto de la semnarea contractului de execuție

Galerie foto din timpul lucrărilor – 24 aprilie 2020

ULTIMA ACTUALIZARE: 30.12.2022

Sari la conținut