Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 3 din Negrești-Oaș

Scoala Gimnaziala nr. 3 Negresti OasȘcoala Gimnazială nr. 3  trece printr-un amplu proces de modernizare. Astfel, în luna octombrie 2019  a fost finalizată extinderea și modernizarea corpului principal de clădire, urmând ca în anul 2020 să înceapă lucrările de extindere,  modernizare și dotare a Sălii de Sport. Investiția în corpul principal de clădire aduce un plus de valoare arhitecturală orașului  cu designul modern și soluțiile tehnice pentru fațade, fiind premiată în cadrul Galei Administrație.ro, în cursul lunii decembrie 2019.

Școala Gimnazială nr. 3 din Negrești-Oaș este de astăzi una dintre cele mai moderne instituții de învățământ din județul Satu Mare, fiind etalon pentru cum vor arăta în următorii ani toate instituțiile de învățământ din oraș. 

1. Extindere și modernizare Școala nr. 3, Corp principal – FINALIZAT

Descrierea proiectului: Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 3, inclusiv dotări. Au fost realizate lucrări de demolare acoperiș și zidărie, structură rezistență, centrală termică și stație de pompare; arhitectură finisaje școală și centrală termică; rețele sanitare exterioare și canalizare; instalații electrice exterioare și interioare; instalație detectie și semnalizare incendiu; instalații termice și sanitare interioare; placare fațadă cu panouri tip ALUCOBOND; dotări cu mobilier în sălile de clasă;

Valoarea proiectului: 5,4 milioane de lei;

Surse de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și bugetul local;

Stadiul proiectului: FINALIZAT OCTOMBRIE 2019

PREZENTAREA INVESTIȚIEI – VIDEO ÎNAINTE ȘI DUPĂ

GALERIE FOTO DE LA INAUGURAREA INVESTIȚIEI

GALERIE FOTO DIN TIMPUL LUCRĂRILOR


2. Extinderea și modernizarea Sălii de Sport a Școlii Gimnaziale nr. 3

Titlul proiectului: „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport” – ÎN EXECUȚIE

Obiectivul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Sălii de Sport a Școlii nr. 3.

Valoarea proiectului: 1,4 milioane de lei cu tva

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice și contribuție de la bugetul local

Lucrări ce vor fi realizate:

 • Izolarea termică a fațadei – parte opacă și parte vitrată;
 • Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă;
 • Înlocuirea cazanului din centrală termică proprie, în scopul creșterii randamentului și al
 • Înlocuirea corpuri de încalzire cu radiatoare;
 • Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încalzire și apă calda de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrală pe biomasă;
 • Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii;
 • Reabilitarea instalației de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități GRUP SANITAR și RAMPE DE ACCES;
 • Lucrări de recompartimentare interioară
 • Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU;

Stadiul proiectului: ÎN execuție

Data semnării contractului de lucrări: 04.05.2020

Data de începere a lucrărilor: mai 2020

GALERIE FOTO RANDĂRI SALA DE SPORT

PREZENTARE PROIECT MODERNIZARE SALA DE SPORT SCOALA NR. 3

GALERIE FOTO de la semnarea contractului de lucrări


3. Modernizare Corp C2 a Școlii Gimnaziale nr. 3

Proiect 2:  Modernizarea și dotarea Corp C2 Sala de sport, clădire C2 și curtea școlii, – ÎN PROCEDURI DE LICITAȚIE

Obiectivul proiectului:Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș prin extinderea corpului B, modernizarea
sălii de sport și dotarea din cadrul Școlii Gimnaziale nr.3 din localitatea Negrești-Oaș

Valoarea proiectului: 502.000 euro

Surse de finanțare: fonduri europene și contribuție de la bugetul local

Lucrări ce vor fi realizate:

Corpul de cladire C3 – Sala de sport:

 • Se vor înlocui pardoselile de pe hol și zona vestiarelor cu unele noi, ceramice;
 • Se va înlocui pardoseala în sala de sport cu una noua de tip tartan cauciucat în 3 straturi, adecvata practicării sporturilor;
 • Se va amenaja în cadrul depozitului de materiale prin separare grup sanitar comun pentru antrenori/persoane cu dizabilități;
 • Se vor înlocui toate dotările cu mobilier în cadrul vestiarelor;
 • Se va prevedea izolare fonoabsorbantă la interiorul sălii de sport;
 • Se va dota sala de sport cu o scena mobilă pentru evenimente, utilizabilă și în spațiul exterior;

Curtea școlii:

 • Se prevede tencuirea și finisarea întregului gard din beton;
 • Se înlocuiesc gardurile de protecție cu plase metalice;
 • Refacerea integrală a suprafețelor asfaltate prin inlocuire cu strat final de tartan;
 • Se vor prevedea rasteluri de biciclete;

Corpul de cladire C2

 • Supraetajarea cu un nivel;
 • Înlocuirea sarpantei si învelitorii cu unele noi;
 • Desfacerea și refacerea pardoselilor și a finisajelor exterioare si interioare;
 • Înlocuirea tâmplariei exterioare și interioare;
 • Reabilitarea zonelor cu igrasie;
 • Înlocuirea sistemului de colectare și îndepartare a apelor pluviale de pe acoperiș;
 • Se vor prevedea grupuri sanitare suficiente;
 • Se vor prevedea recompartimentări pentru satisfacerea funcțiunilor obligatorii;
 • Se vor reface instalațiile electrice de iluminat și forță, de încălzire, apă rece;
 • Se va realiza racordarea distribuției de agent termic încălzitor la centrala termica nouă prevazută în cadrul proiectului de reabilitare și extindere a corpului C1 și C4;
 • Se vor reface toate finisajele interioare și sapele;
 • Se vor amenaja facilități de acces pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv lift mobil de scara pentru accesul la etaj;
 • Se amenajeaza grupuri sanitare, inclusiv cele pentru persoane cu dizabilități, atât la parter cât și la etaj;
 • Clădirea va fi dotata cu mobilier și tehnică de calcul, dar și sistem de supraveghere antiincendiu;

Stadiul proiectului: ÎN PROCEDURI DE LICITAȚIE

Data estimată de începere a lucrărilor: anul 2020


Data ultimei actualizări: 31.12.2019
Sari la conținut