Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de gestionar custode, treapta I – în cadrul Muzeului Țării Oașului

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de gestionar custode, treapta I – în cadrul Muzeului Țării Oașului,  post vacant  în regim contractual pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011

 1. Gestionar custode, treapta I – Muzeul Țării Oașului – clasa III – post studii medii.

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
 • vechime în muncă – minim 5 ani
 • cunoștințe operare PC
 • cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleză/francreză nivel mediu)
 • alte atestate profesionale/calificări constituie avantaj.

Probele pentru concurs sunt: 

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă
 • Proba interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10 decembrie 2019, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 12 decembrie 2019 ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

DESCARCA ANUNTUL

Sari la conținut