Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie  2022

PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie  2022 pentru ocuparea  unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare al dosarului de înscriere la concursFuncția contractuală pentru care candidează 

Punctaj obținut

 

Rezultat

1Nr.14402/14.06.2022

 

Director, S, I82 puncteADMIS
2Nr.14283/10.06.2022

 

Șef serviciu, I8 puncteRESPINS
3Nr.13450/30.05.2022

 

Inspector, grad I, S86,25 puncteADMIS
4Nr.14194/09.06.2022Educator puericultor, grad debutant, M81,5 puncteADMIS
5Nr.13588/31.05.2022Educator puericultor, grad debutant, S61 puncteADMIS
6Nr.13658/02.06.2022Educator puericultor, grad debutant, S30 puncteRESPINS
7Nr.13685/02.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant81 puncteADMIS

 

8Nr.14081/08.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant60 puncteADMIS
9Nr.13755/03.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant58,5 puncteADMIS
10Nr.13783/03.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant53,5 puncteADMIS
11Nr.14126/08.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant43 puncteRESPINS
12Nr.13453/30.05.2022Îngrijitor copii, grad debutant24,5 puncteRESPINS
13Nr.14113/08.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant12 puncteRESPINS
14Nr.14004/07.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant9 puncteRESPINS
15Nr.13398/30.05.2022Îngrijitor copii, grad debutant9 puncteRESPINS
16Nr.13996/07.06.2022Îngrijitor copii, grad debutant4 puncteRESPINS
17Nr.14383/14.06.2022

 

Șef serviciu, IABSENTNU ESTE CAZUL
18Nr.14405/14.06.2022

 

Șef serviciu, IABSENTNU ETSE CAZUL
19Nr.14503/14.06.2022

 

Inspector, grad I, SABSENTNU ESTE CAZUL

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 28 iunie 2022 ora 1300, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 27 iunie 2022, ora 1100  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

 

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

DESCARCA DOCUMENTUL

Sari la conținut