Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proces verbal rezultate proba practică – concurs recrutare Luna-Șes

                                                                                               Nr.32.349/14.12.2023

 Primăria orașului Negrești-Oaș

judeţul Satu Mare

 PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei practice la concursul de recrutare organizat în data de 14 decembrie 2023 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Nr.crtNr de înregistrare al dosarului de înscriere la concursFuncţia contractuală de execuţie pentru care candideazăPunctajul final

 

1.Nr.30.878/04.12.2023Mecanic mașină nivelat pista, G/M, grad I91 puncte
2.Nr.31.111/05.12.2023Mecanic revizie stații, G/M,  grad I90 puncte
3.Nr.31.199/05.12.2023Electrician (automatist), S,  grad II88 puncte
4.Nr.31.229/05.12.2023Mecanic revizie linie, G/M, grad II84 puncte
5.Nr.31.337/06.12.2023Muncitor asigurare siguranță pârtie, G/M, grad I82 puncte
6.Nr.31.338/06.12.2023Mecanic revizie vehicule, G/M, grad IABSENT

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 19 decembrie 2023 ora 1000, la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice, conform art. 53 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 14 decembrie 2023, ora 1400  la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

Manea Cristina

………………………….

Sari la conținut