Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

DOCUMENTATIA P.U.Z.- ” Amenajare hidroenergetica Microhidrocentrala Raul Tur” in jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas, Raul Tur, extras C.F. 107762, nr. cad. 107762”; C.F. 107779; C.F. 107729.

Amplasament: – Negresti Oas, Raul Tur
Beneficiar: – S.C. PAS ENERGY SRL
Proiectant: – SC AEDILIS PROIECT S.R.L.

Document elaborat in conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru aprobarea “Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas:
Cionca Angela – referent de Specialitate UAT si Investitii.

Grupul de lucru din partea Primăriei:
Berinde Cristian – reprezentant al Administratiei Publice Locale din cadrul Serviciului UAT si Investitii

Petrenci Viorel – reprezentant al Administratiei Publice Locale din cadrul Serviciului UAT si Investitii

A. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv:

1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:

• anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, afişat in presa locala în data de 18.11.2014; 21.11.2014

• afişare anunţ
– la avizierul primăriei Negresti Oas în perioada 21.11.2014-12.12.2014
– pe panou rezistent la intemperii, amplasat in loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

2. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri:

• a fost publicat anuntul pe sit-ul primariei : www.negresti-oas.ro.

• Au fost trimise scrisori de notificare la domiciliul proprietarilor terenurilor invecinate prin posta la proprietarii identificati:

• POPTILE MARIA – Negresti Oas, str. Livezilor, nr. 210- scrisoare de notificare nr. 16192/18.11.2014

• OCOLUL SILVIC – Negresti Oas, Str. Unirii, nr. 30 – scrisoare de notificare nr. 16193/18.11.2014

• SC APASERV SA -Satu Mare, str. Gara Ferastrau, nr. 9/A – scrisoare de notificare nr. 16194/18.11.2014

• S.C. ELECTRICA S.A. – Satu Mare, str. Mircea cel Batran, nr. 10 – scrisoare de notificare nr. 16195/18.11.2014

• ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – Satu Mare, Str. M. cel Batran, nr. 8/A- scrisoare de notificare nr. 16196/18.11.2014

Documentaţia disponibilă la Serviciul UAT si Investitii, a fost consultată de catre reprezentatnti ai SC APASERV SA care au ridicat urmatoarele probleme:

Dl. Muresan Vasile a solicitat:

– sa fie asigurat un debit de servitute in permanenta

– un angajamet al beneficiarului ca la solicitarea SC APASERV SA, sa opreasca functionarea microhidrocentralei in caz de seceta.

– sa nu se depaseasca turbiditatea valorilor admise prin legislatia in vigoare

Dl. Fanea Constantin a venit cu propunerea de a se realiza un prag de linistire a apei pentru evitarea turbiditatii.

In urma adresei inregistrata sub nr. 18080/29.12.2014 emisa de catre Primaria orasului Negresti Oas, reprezentantul beneficiarului SC Pas Energy SRL a raspuns acestor solicitari prin adresa nr. 3510/ 2015.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orasului Negresti Oas, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

„ P.U.Z.- Amenajare hidroenergetica Microhidrocentrala Raul Tur” in jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas, Raul Tur, extras C.F. 107762, nr. cad. 107762”, C.F. 107.729, nr.cad.107.729; C.F. 107.779. nr.cad.107.779”.

Sari la conținut