Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI. DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ”CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, în Negrești Oaș”

RAPORTUL  INFORMĂRII  ȘI  CONSULTĂRII PUBLICULUI

DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, în loc. Negrești Oaș, Str. Victoriei,  extras C.F. 100626, nr. Cad. 100626; extras CF 100077, nr. Cad. 100077; extras CF 100067, nr. Cad. 100067.

 Amplasament:  – Negrești Oaș, Str. Victoriei, nr. 76-80

Beneficiar      :  – SC LIDL ROMANIA SCS.

Proiectant      : –  S.C. MULTINVEST S.R.L. Târgu Mureș

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi   Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas:

 

 • Cionca Angela – referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Cirap Ionuț – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu.
 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv:

 

 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ  şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 03.05.2018; 07.05.2018.

 

 • afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 03.05.2018 – 23.05.2018

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

 

 1. Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor

poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, :

 

Au fost înmânate următoarele scrisori de notificare :

 • CICIO MARIA – domiciliul Negrești Oaș, Str. Cornetului, nr. 3 –  scrisoare de notificare nr.8402/04.05.2018
 • BERINDE ANA și IOAN – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 20, scrisoare de notificare nr. 8401/04.05.2018
 • BUD MARIA – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 18, scrisoare de notificare nr. 8400/047.05.2018
 • SILAGHI ANA  – domiciliu Negrești Oaș, Str. V. Cerbului, nr. 11, scrisoare de notificare nr. 8399/04.05.2018
 • FANEA SIMONA – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 14, scrisoare de notificare nr. 8398/04.05.2018
 • BODNĂRESCU COSTEL – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 14, scrisoare de notificare nr. 8397/04.05.2018
 • POP LENUȚA – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 10-12, scrisoare de notificare nr. 8396/04.05.2018
 • POP GH. MIHAI VIOREL- domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 10-12, scrisoare de notificare nr. 8395/04.05.2018
 • BERINDE ȘTEFAN și MARIA-domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 8, scrisoare de notificare nr. 8394/04.05./2018
 • MOISA FLOARE    – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 6, scrisoare de notificare nr. 8393/04.05.2018
 • SARCA PAVEL   – domiciliu Negrești Oaș, Al. Crinului, bl. D8/12, scrisoare de notificare nr. 8392/04.050.2018
 • SARCA ANA și ANDRIUCĂ CRISTINA- domiciliu Negresti Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 4, scrisoare de notificare nr. 8391/04.05.2018
 • HOTCA M. IOAN   – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 2, scrisoare de notificare nr. 8390/04.05.2018
 • HOTCA VIOREL IOAN   – domiciliu Negrești Oaș, Str. G. Coșbuc, nr. 2/A, scrisoare de notificare nr. 8389/04.05.2018
 • C. RAPID TRANZ S.R.L. – sediu Com. Certeze, Str. Principală, nr. 744, scrisoare de notificare nr.v8388/04.05.2018

      Documentaţia disponibilă la Directia  Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu,   nu a fost consultată de nicio persoană , deasemenea nu au fost  depuse  solicitări în scris de către persoanele potențial interesate.

           Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi după publicarea lui fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare a planului de urbanism la care se referă.

          Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, propunem aprobarea documentaţiei privind

  P.U.Z. – CONSTRUIRE MAGAZIN LIDL, în loc. Negrești Oaș, Str. Victoriei,  extras C.F. 100626, nr. Cad. 100626; extras CF 100077, nr. Cad. 100077; extras CF 100067, nr. Cad. 100067.

 Arhitect șef/ persoana cu responsabilități                                                       

în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului,                                        

Berinde Cristian                            

 

Viza de legalitate

 Secretar  Grigoras Ioan Radu

Sari la conținut