Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 22 martie 2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție

Încheiat astăzi, 24.03.2023, cu ocazia soluționării contestației depuse  de către candidata identificată cu nr. de dosar 7089/14.03.2023 – contestația nr. 8217/23.03.2023, ora 1245, participantă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, împotriva rezultatului obținut la proba scrisă, în conformitate cu art.54-58 din HG nr.1336/2022.

            Astfel, în data de 24 martie 2023, a fost convocată Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția Primarului orașului Negrești-Oaș nr.73/2023

Trecând la analizarea contestației, prin reevaluarea lucrării scrise, întocmită de către contestatară, comisia de soluționarea a constatat că există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestei lucrări în urma corectării şi punctajul rezultat în urma reverificării, respectiv:

1.Dosar nr. 7089/14.03.2023 – punctaj inițial 38,75; punctaj după soluționarea contestației: 31,08 puncte;

Având în vedere prevederile art. 54-58 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plăti din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor a comunicat următorul rezultat:

Nr.crt.Număr dosar contestatarPunctaj proba scrisă inițialPunctaj proba scrisă după contestațieRezultat
1Nr.7089/14.03.202338,75 puncte31,08 puncteRESPINS

 

Conform prevederilor art.58 din HG nr.1336/2022, în cazul respingerii contestațiilor, candidații se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Afişat, azi  24 martie 2023, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

DESCARCA DOCUMENTUL

Sari la conținut