Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

REZULTAT SOLUȚIONARE CONTESTAȚIE la proba scrisă a concursului de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea  unor funcții publice vacante de execuție

Încheiat astăzi, 04.04.2022, cu ocazia soluționării contestațiilor depuse  de către candidații identificați cu nr. de dosar 7065/18.03.2022 – contestația nr. 8378/01.04.2022, ora 1016  și nr. dosar 7233/21.03.2022  – contestația nr.8339/01.04.2022, ora 1144, participanți la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție, împotriva rezultatului obținut la proba scrisă, în conformitate cu art.63 din HG nr.611/2008.

            Astfel, în data de 4 aprilie 2022, a fost convocată Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția Primarului orașului Negrești-Oaș nr. 39/28.02.2022.

Trecând la analizarea contestațiilor, prin reevaluarea lucrărilor scrise, întocmite de către contestatari, comisia de soluționarea a constatat că există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări în urma corectării şi punctajul rezultat în urma reverificării, pentru următorii candidați:

1.Dosar nr.7065/18.03.2022 – punctaj inițial 30; punctaj după soluționarea contestației: 32 puncte;
2.Dosar nr.7233/.31.03.2022 – punctaj inițial 43; punctaj după soluționarea contestației: 44,5  puncte.

Având în vedere prevederile art.63, art.64, alin.2 și art.65 din HG nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de soluționare a contestațiilor a comunicat următorul rezultat:

Nr.crt. Număr dosar contestatar Punctaj probă inițial Punctaj probă după contestație Rezultat
1 Nr.7065/18.03.2022 30 puncte 32 puncte RESPINS
     2 Nr.7233/31.03.2022 43 puncte 44,5 puncte RESPINS

 

Conform prevederilor art.68 din HG nr.611/2008, în cazul respingerii contestațiilor, candidații se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii

Afişat, azi  4 aprilie 2022, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

 

Sari la conținut