Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Etichetă: proiecte

Anunț de participare depuneri propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru sesiunea II a anului 2018

ANUNT DE PARTICIPARE, sesiunea a II-a, publicat in Monitorul oficial nr.173/01.10.2018

             Informatii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orasul Negresti-Oas, str. Victoriei nr. 96-97, judetul Satu Mare tel/fax 0261 854845, e-mail primarie@negresti-oas.ro, web: www.negresti-oas.ro

Orasul Negresti-Oas invită persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii si cultele religioase recunoscute conform legii care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru sesiunea II a anului 2018.

  1. Procedura aplicată va fi în conformitate cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile si se acorda din bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului, motivul accelerării procedurii este durata scurta de realizare a proiectelor.
  2. Buget alocat: 121.800 lei din bugetul local, respectiv pentru activităti culturale suma de 71.800 lei si pentru culte religioase 50.000 lei
  3. Durata proiectelor: 15.12.2018
  4. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul negresti-oas.ro, sau se poate ridica de la sediul Primariei orasului Negresti-Oas.
  5. Informatii si clarificari cu privire la documente: se pot obtine de la compartimentul juridic.
  6. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 19.10.2018, ora 16.00
  7. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primaria orasului Negresti-Oas str. Victoriei nr. 95-97.
  8. Selectia si evaluarea propunerilor de proiecte în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 22.10.2018-26.10.2018

PRIMAR AURELIA FEDORCA

 SECRETAR UAT GRIGORAŞ IOAN RADU

Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Negrești-Oaș

Comunicat cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Negrești-Oaș pe anul 2017, în baza legii nr. 350 din 2 decembrie 2005

În cadrul selectiei publice de proiecte, organizate de Orasul Negresti Oas – in cadrul Sesiunii I -proiecte sportive, culte religioase si culturale, a Programului pentru acordarea de finantari
nerambursabile din bugetul local al oragului Negresti Oas pe anul 2017, pentru activitati nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri alocate pentru activitati nonprofit de interes general, s-au atribuit urmatoarele finantari nerambursabile.

Rezultatele evaluarii sunt prezentate in documentul atasat. Click aici pentru a-l vizualiza

Sari la conținut