Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice la sediul Primăriei Corp A și B, din localitatea Negrești-Oaș

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Număr Contract de Finanțare: 3205/03.10.2018

SMIS:  115446

 Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice la sediul Primăriei Corp A și B, din localitatea Negrești-Oaș

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului

Scopul general al proiectului de este creșterea eficienței energetice a clădirii sediului Primariei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și sigurantei.

Obiective specifice
1. Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B, la finalul implementării proiectului.
2. Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B cu un procent de minim 81%,concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile. Eficientizarea energetică a cladirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având în vedere slaba calitate a majorității construcțiilor existente. Infrastructura sistemului national de clădiri publice, asa cum este și Primăria din orașul Negrești-Oaș, e compusă în cea mai mare parte din clădiri vechi, cu proprietăți termice scăzute
3. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 84%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la clădirea sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B. Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B vor duce la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
4. Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 59 %.
5. Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea sediului Primăriei Negrești-Oaș Corp A şi Corp B, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 92%.

Rezultate
1. Cele 2 clădiri publice reabilitate termic – Corp A şi Corp B al sediului Primăriei din localitatea Negrești-Oaș, vor duce la:
– creșterea confortulu termic în clădirea reabilitată datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură;
– creșterea confortului utilizatorilor clădirilor;
– creșterea calității serviciilor administrative oferite.
2. Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu minim 84 % (o reducere de 49,22 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual), urmare a scăderii consumului de energie prin reabilitatrea clădirii sediului Primariei Corp A şi Corp B.
3. Scăderea consumului anual de energie primară pentru cladirea reabilitată a sediului Primariei Corp A şi Corp B, cu minim 59 % (o reducere de 210.475 kWh/an, față de consumul actual) ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse.
4. Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectul investiției, sediul Primariei Corp A şi Corp B cu minim 92% (o reducere de 21,76 tep față de consumul actual).
5. Reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) cu minim 81%, în cladirea sediului Primariei Corp A şi Corp B; respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire cu minim 88% .
6. Creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportată la valoarea consumului total de energie primară la finalul implementarii proiectului cu minim 52 %, în clădirea sediului Primariei Corp A şi Corp B din localitatea Negrești-Oaș.

Data de începere: 03.10.2018

Perioada de implementare:  01.01.2017-30.11.2021

Valoarea totală: 1.601.736,02 lei

Contribuție UE:  1.136.076,17

Contribuție națională:  173.752,82

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut