Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Strategia de dezvoltare

Primăria oraşului Negreşti-Oaş a finalizat, în data de 8 martie, Strategia de dezvoltare locală revizuită a oraşului Negreşti-Oaş pe termen mediu şi lung (orizonturi 2013 – 2020 – 2030), în cadrul Conferinţei finale de închidere a proiectului ,,Noi direcţii de dezvoltare pe termen mediu şi lung pentru oraşul Negreşti Oaş”.

Strategia a fost elaborată de S.C AVENSA CONSULTING S.R.L Iasi, în colaborare cu specialişti din Primărie, Consiliul Local şi din oraşul Negreşti-Oaş, în urma grupurilor de lucru şi a dezbaterilor publice care s-au desfăşurat în acest an. Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 12869. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 562.627,33 lei.

Pe linkurile de mai jos puteţi accesa Strategia de dezvoltare şi documentele care au stat la baza elaborării acesteia:

1. Strategia de dezvoltare locală a oraşului Negreşti-Oaş pe termen mediu şi lung (orizonturi 2013 – 2020 – 2030)

2. Orientări strategice la nivel european şi naţional

3. Proiecte strategice pentru perioada 2013-2020

4. Analiza SWOT

Numele poriectului: Revizuirea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Negresti Oas , cu finanţarea europeană – PODCA 1.1.,,Noi direcţii de dezvoltare pe termen mediu şi lung pentru oraşul Negreşti Oaş’’. Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 12869

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orasul Negreşti Oaş

Beneficiar: S.C AVENSA CONSULTING S.R.L Iasi

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 562.627,33 lei, din care:
• 551.374,78 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 11.252,55 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice şi de planificare strategică la nivelul administraţiei publice a oraşului Negreşti Oaş

Stadiu: Finalizat în 08.03.2013