Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Formulare utile

Pentru a evita aglomerația la ghișeele autorității publice, vă recomandăm să solicitați informații și documente privitoare la obligațiile de plată către bugetul local și situația fiscală a contribuabililor persoane fizice și juridice, dar și alte adeverințe și documente prin metode electronice, urmând ca solicitările să fie procesate prompt, iar răspunsul transmis prin metoda de contact solicitată în cerere.

Informații se pot solicita la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112.

Cererile  se trimit la adresa de e-mail prim rie@negresti-oas.ro. Vă rugăm să descărcați de mai jos  cererea corespunzătoare necesităților dvs, să o completați și să o transmiteți pe email, urmând să primiți răspunsul prin modalitatea solicitată. 

SERVICIUL DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cerere de eliberare adeverință utilități – Persoane Fizice


Cerere de eliberare adeverință utilități – Persoane Juridice


Cerere de restituire sume


Cerere de scutire impozit pe mijloace de transport


Cerere scutire impozit pe clădiri  și teren


Contract de înstrăinare -dobândire a unui mijloc de transport


Declarație de scoatere din evidență  teren – Persoane Juridice


Declarație de scoatere din evidență clădire –  Persoane Fizice


Declarație de scoatere din evidență mijloace de transport Persoane Fizice  +și Persoane Juridice


Declarație fiscală clădiri – Persoane Fizice


Declarație fiscală impozit mijloace de transport Persoane Juridice și Persoane Fizice


Declarație fiscală impozit teren – Persoane Fizice


Declarație fiscală impozit teren – Persoane Juridice


Declarație fiscală pentru stabilirea taxei de afisaj


Declarație impunere clădiri – Persoane Juridice


Declarație scoatere din evidență teren – Persoane  Fizice


Declaratie de scoatere din evidenta cladire – Persoane Juridice


Model cerere certificat-fiscal – Persoane Fizice


Model cerere certificat-fiscal – Persoane juridice


SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cerere nomenclator stradal


Cerere adeverință intravilan


Cerere pentru emiterea acordului de principiu


Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism


Cerere autorizație de funcționare


Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare


Cerere pentru emiterea Certificatului de atestare a edificarii  construcţiei


COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR

Persoane fizice

Cerere ofertă de vânzare teren persoane fizice


Ofertă vânzare persoane fizice


Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice


Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice


Adeverință simplă


Cerere atestat și carnet de producător


Cerere înscriere sau radiere Registrul Agricol


Declarație Registrul Agricol persoane fizice


Persoane juridice

Cerere ofertă de vânzare teren persoane juridice


 Ofertă vânzare persoane juridice


Declarație Registrul Agricol persoane juridice


Cereri APIA

Cerere APIA persoane fizice


Cerere APIA persoane juridice


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială


Cerere virament în cont bancar, schimbare reprezentant, schimbare domiciliu


Declaratie date cu caracter personal


Cerere  pentru indemnizația lunară de creștere a copilului  


Adeverință tip- acordare indemnizație pentru creșterea copilului


Cerere stimulent de inserție- primărie


Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului-stimulentului de inserție și alocație de stat


Cerere acordare alocație de stat pentru copii – Anexa 1


Cerere depunere dosar alocatie de stat la Primarie


Formular pentru copii născuti în spațiul UE


Documente_alocatie_0-18ani


Documente necesare pentru acordarea alocației copiilor născuți în  străinatate


Cerere curator special


Declarație curator


Cerere încuviințare curatelă


Cerere indemnizaţie lunară persoană cu handicap grav


 Cerere anchetă socială în vederea încadrarii în grad de handicap- minori


Acte necesare pentru încadrarea copilului în grad de handicap  handicap 2020


Cerere ancheta  pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap


Cerere  reluare plata indemnizație handicap


Cerere angajare asistent  personal


 Cerere tip –  VMG (venit minim garantat) + ASF (alocație pentru susținerea familiei)


Lista bunurilor ce conduc la  excluderea acordării ajutorului social


Cerere eliberare adeverință obținere bilete calatorie


 Cerere eliberarea unei adeverințe privind calitatea de angajat al instituției și vechimea în instituție


Formular înscriere concurs – OUG 57


 

Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – telefon nr. 0261.855343.

Cerere pentru eliberarea actului de identitate


Cerere pentru eliberarea actului de identitate- cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România


Cerere pentru eliberarea actului de indentitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania


Cerere pentru inscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea rezidenței


Declarație luare în spațiu locativ


Procura specială

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate


Compartimentul Control Comercial – autorizări şi transport

Cerere pentru eliberarea Autorizaţiei de Transport persoane în regim de închiriere


-Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport


-Cerere de autorizare persoană fizică sau juridică


 

Sari la conținut