Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Modernizare Corp A și B Primărie

Titlul proiectului:  Creșterea eficienței energetice la sediul Primăriei Corp A și Corp B, din localitatea Negrești-Oaș

Descrierea proiectului:  

* Izolarea termică a fațadei – parte opacă (Corp A, Corp B);
* Înlocuirea tâmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în cladire, cu tâmplarie termoizolantă (partea vitrata) (Corp A, Corp B);
* Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei (Corp A);
* Izolarea termică a planșeului peste subsol (Corp A);
* Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă (Corp B);
* Înlocuirea cazanului din centrala termică proprie, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2 (Corp A, Corp B);
* Înlocuirea corpuri de încălzire cu radiatoare (Corp A, Corp B);
* Înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire (Corp A, Corp B);
* Înlocuirea instalației de distribuþie a agentului termic pentru apă calda de consum (Corp A, Corp B);
* Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrala pe biomasă (Corp A, Corp B);
* Reabilitarea instalației de iluminat (Corp A, Corp B);
* Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață (Corp A, Corp B);
* Repararea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă (Corp A);
* Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei (Corp B)
* Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție (Corp A, Corp B);
* Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii (Corp A, Corp B);
* Realizarea unei rampe de acces în clădire (Corp A, Corp B);
* Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități – paltforma (Corp A);
* Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități – grup sanitar (Corp A);
* Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU (Corp A, Corp B);

Valoarea investiției:  348.000 euro

Sursa de finanțare: Fonduri europene și buget local

Stadiul investiției:  in implementare

Randari Corp B