Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Obiectiv specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Număr Contract de Finanțare: 5655/21.07.2020

SMIS:  123361

Titlul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului: 

 • amelioararea problemelor socio-economice;
 • creșterea standardului de viață;
 • îmbunătățirea ofertei educaționale;
 • îmbunătățirea petrecerii timpului în aer liber;
 • îmbunătățirea calității și a aspectului infrastructurii publice urbane.

Obiective specifice:

 • Reducerea riscului de sărăcie și de excluziune socială;
 • Reducerea abandonului școlar;
 • Reducerea migrației către centre urbane mai mari;
 • Reducerea de emisii CO2 și mărirea emisiilor de O2;
 • Îmbunătățirea și susținerea deplasării nemotorizate;
 • Creșterea numărului de clădiri publice reabilitate/modernizate și al suprafețelor de spații deschise amenajate/reabilitate/modernizate

Rezultate:

 • Participantii la procesul educational in unitatea de infrastructura extinsa/modernizata/reabilitata: 1145 elevi
 • Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/ extinse/ modernizate/reabilitate: 11.867 persoane conform recensamantului din anul 2011, din care 738 persoane in zone marginalizate
 • Nr.cladiri cu functiuni educationale-scoala extinse/ modernizate/ reabilitate: 2 bucăți
 • Suprafata totala a zonelor asupra carora se intervine prin aceasta componenta cu modernizare/ reabilitare/dotare: 17.079mp
 • Suprafata totala a spatiilor verzi se va mari de la 8528 la 8972 mp.
 • Suprafata totala a aleilor si drumurilor de acces se va mari 6003 la 6204 mp.
 • Reducerea emisiilor de CO2, datorate termoizolarii anvelopei si iluminatului tip LED

Data de începere: 01.12.2017

Perioada de implementare: 01.12.2017-30.11.2022

Valoarea totala: 9.750.873,65 lei

Contributie UE: 8.288.242,60

Contributie nationala: 1.267.613,58

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și  site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut