Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Economie

Până către sfârşitul secolului al XIX-lea economia Negreştiului era agro-pastorală, în anul 1911 apărând prima întreprindere de îmbuteliere a apei minerale de la Negreşti-Luna, care a avut o exploatare mai intensă în anul 1941. Tot înainte de 1944, întreprinderea “Hungaria” a făcut unele exploatări de lignit la mina Negreşti-Luna. În vederea unei valorificări mai complexe a resurselor naturale existente aici, în anul 1951 a luat fiinţă întreprinderea raională “Oşanul”, care în scurt timp a cuprins în sfera ei de activitate un număr de cinci ramuri industriale (extracţia materialelor de construcţii, exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului şi a metalelor, industria energetică şi alimentară). Mai târziu s-a afirmat şi industria uşoară prin fabrica de in şi cânepă “Integrata” şi fabrica de confecţii textile “Tricotaje”. Industria de maşini este prezentă în zonă prin fabrica F.U.M.T.

În prezent, în localitate funcţionează opt societăţi pe acţiuni, 432 societăţi cu răspundere limitată, 105 asociaţii familiale şi persoane fizice.

Localitatea aparţine de Regiunea de Nord-Vest, din cele opt regiuni de dezvoltare din România şi este cuprinsă în dezvoltarea regiunilor transfrontaliere de vest.

Resurse naturale
În zona muntoasă, îndeosebi în cea vulcanică a Oaşului, au fost descoperite minereuri complexe (pirită, zinc, plumb, aur şi argint) şi de fier (limonită, siderită şi perlită). De asemenea, aici se găsesc importante resurse de materiale de construcţii: andezit, gresii şi calcare. Bentonita, necesară industriei de coloranţi şi degresanţi, se exploatează lângă Oraşu Nou şi CălineştiOaş, luturile caolinoase la Racşa şi Oraşu Nou, iar pământurile colorate la NegreştiOaş şi CălineştiOaş. La toate acestea se adaugă izvoarele de ape minerale şi termale.

Infrastructura
Oraşul este străbătut de drumul naţional 19 (DN19) şi drumul judeţean 109 (DJ109).
Lungimea totală a drumurilor publice este de 68,54 km, din care asfaltate 10 km şi pietruite 53 km.
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile-21,11 km.
Lungimea totală a conductelor de canalizare: menajeră-15,9 km, pluvială-12,4 km.
Lungimea totală a reţelei de distribuţie gaz metan-în execuţie.
Lungimea totală a reţelei electrice -85,4 km, din care 70,8 km aerian şi 14,6 km subteran.
Lungimea totală a reţelei de telefonie-60,49 km.
Centrală de telefonie digitală, cu acces direct la reţeaua internaţională.
Întreaga zonă este acoperită de operatorii de telefonie mobilă (Orange, Connex, Zapp) şi datorită firmelor specializate există posibilitatea de conectare la internet.
Localitatea are şi un post de televiziune prin cablu.