Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit Nr. 7 din localitatea Negrești-Oaș

 

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții
Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice
Număr Contract de Finanțare: 2927/03.09.2018
SMIS:  115443

Titlul proiectului: „Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit Nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș”

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7 din orașul Negrești Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului grădiniței.

Obiective specifice:

-Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a cladirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7, la finalul implementării proiectului.

-Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7 cu un procent de minim 90%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile.
-Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%.
-Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 60%.
-Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 78%.

Rezultate: 

R1: O clădire publică reabilitată termic care duce la: – creșterea confortului termic în clădirea reabilitata datorită izolării și reducerii pierderilor de căldura;
– creșterea confortului utilizatorilor clădirilor;
– creșterea calității serviciilor educaționale.

R2: Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu minim 74%(o reducere de 51,71 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual). Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2):
– valoarea la începutul implementării proiectului 69,60.
– valoarea la finalul implementării proiectului 17,89.

R3: Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată, cu minim 60% ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse.
Consumul anual de energie primară (kWh/an): – valoare la începutul implementării proiectului: 425241.11.
– valoarea la finalul implementării proiectului: 168510.90.

R4: Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectivul investiției cu minim 78%.
Consumul anual de energie finală în clădirea publică( din surse neregenerabile):
– valoarea la începutul implementării proiectului: 27,987.
– valoarea la finalul implementării proiectului: 6,00.

R5: Reducerea consumului anual specific de energie primară cu minim 72% (o reducere de 280,83 kWh/mp/an față de consumul actual) în clădirea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire cu minim 94% (o reducere de 250,21 kWh/mp/an față de consumul actual).
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2/an):
– valoarea la începutul implementării proiectului 385,81
– valoarea la finalul implementării proiectului 104,98 din care: pentru încălzire/răcire, valoarea la începutul implementării proiectului 265,43/valoarea la finalul implementării proiectului 15,21.

R6: Creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportată la valoarea consumului total de energie primarăla finalul implementării proiectului cu minim 31.33%.
– Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an):
– valoarea la începutul implementării proiectului 0,00 – valoarea la finalul implementării proiectului 52800,27 din care:
– pentru încălzire/răcire la început 0,00 – la final 52800,27.
– pentru preparare apă caldă de consum la început 0,00 – la final 0,00.
– electric la început 0,00 la final 0,00.

Data de începere: 03.09.2018

Perioada de implementare: 01.01.2017 – 30.11.2021

Valoarea totala: 1.857.935,09 lei

Contributie UE: 1.447.197,73,

Contributie nationala: 221.336,12

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și  site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut