Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Număr Contract de Finanțare: 2783/30.07.2018

SMIS:  115912

 Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic  Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului

Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron (Corp A, Corp B, Corp Principal, Atelier Alimentație Publică) din orașul Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice
– Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței izolației termice a Corp A, Corp B, Corp Principal și Atelier Alimentație Publică a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, la finalul implementării proiectului;
– Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Liceului Tehnologic G. Andron cu un procent de minim 81%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
– Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 82%;
– Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 62%;
– Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Tehnologic G.Andron prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 58%.

Rezultate

Clădiri publice reabilitate termic, cu o eficiență energetică crescută, care duce la:
-creșterea confortului termic în clădirile reabilitate datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură,
-creșterea confortului utilizatorilor clădirilor,
– creșterea calității serviciilor educaționale,
– scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu minim 82%, urmare a scăderi consumului de energie prin reabilitarea clădirilor Liceului Tehnologic Ioniță G.Andron,
– scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirile reabilitate ale Liceului Tehnologic Ioniță G.Andron cu minim 62% ca rezultat al intevențiilor de eficientizare energetică propuse,
– reducerea consumului anual de energie finală în clădirile publice care fac obiectul investiției cu minim 58%,
– reducerea consumului anual specific de energie primară cu minim 68%, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire cu minim 81%,
– creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportat la valoarea consumului total de energie primară la finalul implementării proiectului cu minim 17,6% în clădirile Liceului Tehnologic Ioniță G.Andron.

Data de începere: 30.07.2018  

Perioada de implementare: 01.01.2017 – 30.11.2021

Valoarea totală: 6.098.933,90 lei

Contribuție UE:  4.367.756,92

Contribuție națională: 668.009,86

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut