Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A, din localitatea Negrești-Oaș

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Număr Contract de Finanțare: 2733/24.07.2018

SMIS:  115913

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A, din localitatea Negrești-Oaș

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului

Creșterea eficienței energetice a corpului A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii

Obiective specifice
– Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței izolației termice a Corpului A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, la finalul implementării proiectului;
– Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A cu un procent de minim 87%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
– Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 68%;
– Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Liceului Teoretic Negrești-Oaș, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 57%;
– Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Liceului Teoretic Negrești-Oaș prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 72%.

Rezultate
O clădire publică reabilitată termic, care duce la:
– creșterea confortului termic în clădirea reabilitată datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură;
-creșterea confortului utilizatorilor clădirii;
-creșterea calității serviciilor educaționale;
– scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu minim 68%, urmare a scăderii consumului de energie prin reabilitarea clădirii;
– scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată, cu minim 57% ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse;
– reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectul investiției cu 72%;
– reducerea consumului anual specific de energie primară cu minim 66%, în clădirea Corp A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire cu minim 87%;
– creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportată la valoarea consumului total de energie primară la finalul proiectului cu minim 21,40% în clădirea Corp A a Liceului Teoretic Negrești-Oaș.

Data de începere: 24.07.2018

Perioada de implementare:   01.01.2017- 31.03.2021  

Valoarea totală: 3.380.338,68 lei

Contribuție UE:  2.059.501,61

Contribuție națională: 314.982,59

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați (link-urile trebuie să fie active):

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut