Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1, din localitatea Negrești-Oaș

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Număr Contract de Finanțare: 2833/30.07.2018

SMIS:  115440

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1, din localitatea Negrești-Oaș”

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului: Obiectivul principal al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice:
– Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești-Oaș prin sporirea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 1, la finalul implementării proiectului;
– Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Școlii Gimnaziale Nr. 1 cu un procent de minim 90%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile;
– Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%;
– Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Școlii Gimnziale Nr. 1, prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 62%.
– Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1 prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 76%.

Rezultate:
R1: Creșterea confortului termic în clădirea reabilitată datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură
-Creșterea confortului utilizatorilor clădirii
-Creșterea calității serviciilor educaționale
R2: Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu 73% (o reducere de 81.72 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual.
-Valoarea la începutul implementării proiectului: 111,94
Valoarea la finalul implementării proiectului:30,22
R3: Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1, cu 62% (o reducere de 410336,60kWh/an, față de consumul actual) ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse.
-Valoarea la începutul implementării proiectului: 661686.71
-Valoarea la finalul implementării proiectului:251350.11
R4: Reducerea consumului anual de de energie finală în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1, cu minim 76% (o reducere de 35,15 tep față de consumul actual)
Valoarea la începutul implementării proiectului: 45,974
-Valoarea la finalul implementării: 10.82
R5: Reducerea consumului anual specific de energie primară(din surse neregenerabile) cu minim 71%(o reducere de 279,45 kWh/mp/an față de consumul actual), în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1; respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire cu minim 90%(oreducere de 277,83 kWh/mp/an față de consumul actual).
-Valoarea la începutul implementării proiectului: 393,13
-Valoarea la finalul implementării:113,68 din care:pentru încălzire/răcire:
-Valoarea la începutul implementării proiectului: 305,55
-Valoarea la finalul implementării:27,71
R6: Creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportate la valoarea consumului total de energie primară la finalul implementării proiectului cu 23,87%, în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 1
– Indicator de proiect aferent clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 1 – Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an): Total valoare la începutul implementării proiectului 0,00 – valoarea la finalul implementării proiectului 60001,29 din care: – pentru încălzire/răcire: la început 0,00 – la final 60001,29
– pentrui preparare apă caldă de consum: la început 0,00 – la final 0,00
– electric: la început 0,00 – la final 0,00

Data de începere:30.07.2018

Perioada de implementare: 01.01.2017 – 30.09.2022

Valoarea totală: 3.768.282,35 lei

Contribuție UE – 2.152.177,25 lei

Contribuție națională – 329.156,48 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut