Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea Negrești-Oaș

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice

Număr Contract de Finanțare: 2756/24.07.2018

SMIS:  115444

 Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea  Negrești-Oaș

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Nr.3 – Sala de Sport Negrești-Oaș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii.

Obiective specifice

-Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a cladirii Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, la finalul implementării proiectului.
-Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea spațiilor Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport cu un procent de minim 94%, concomitent cu creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile.
-Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu un procent de minim 73%.
-Reducerea consumului anual de energie primară în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport , prin implementarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice cu un procent de minim 56%.
-Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de minim 78%.

Rezultate:
R1: O clădire publică reabilitată termic care duce la: – creșterea confortului termic în clădirea reabilitata datorită izolării și reducerii pierderilor de căldura;
– creșterea confortului utilizatorilor clădirilor;
– creșterea calității serviciilor educaționale.
R2: Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu minim 73%(o reducere de 29,05 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual). Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2):
– valoarea la începutul implementării proiectului 39,76.
– valoarea la finalul implementării proiectului 10,72.
R3: Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată, cu minim 56% ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetică propuse.
Consumul anual de energie primară (kWh/an): – valoarea la începutul implementării proiectului: 238406,49.
– valoarea la finalul implementării proiectului: 103512,87.
R4: Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectivul investiției cu minim 78%.
Consumul anual de energie finală în clădirea publică( din surse neregenerabile):
– valoarea la începutul implementării proiectului: 16,187.
– valoarea la finalul implementării proiectului: 3,44.
R5: Reducerea consumului anual specific de energie primară cu minim 70% (o reducere de 309,32 kWh/mp/an față de consumul actual) în clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 3 – Sala de Sport, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire cu minim 94% (o reducere de 303,97 kWh/mp/an față de consumul actual).
Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2/an):
– valoarea la începutul implementării proiectului 437,66.
– valoarea la finalul implementării proiectului 128,34 din care: pentru încălzire/răcire, valoarea la începutul implementării proiectului 321,61/valoarea la finalul implementării proiectului 17,63.
R6: Creșterea consumului de energie primară din surse regenerabile raportată la valoarea consumului total de energie primarăla finalul implementării proiectului cu minim 32.46%.
– Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an):
– valoarea la începutul implementării proiectului 0,00 – valoarea la finalul implementării proiectului 33599,56 din care:
– pentru încălzire/răcire la început 0,00 – la final 33599,56.
– pentru preparare apă caldă de consum la început 0,00 – la final 0,00.
– electric la început 0,00 la final 0,00.

Data de începere: 24.07.2018

Perioada de implementare: 01.01.2017 -31.07.2021

Valoarea totală: 1.419.448,19 lei

Contribuție UE: 1.044.896,16 

Contribuție națională:  159.807,79

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați :

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”