Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Număr Contract de Finanțare: 4172/25.04.2019

SMIS:  119725

 Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului

Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1

( compus din: Componenta 1 (C 1)- str. Victoriei, Bloc 2, Negrești Oaș, Componenta 2 (C2)- str. Victoriei, Bloc 8, Negrești Oaș, Componenta 3 (C3) – str. Salcâmului, Bloc 1, Negrești Oaș, Componenta 4 (C4)- str. Salcâmului, Bloc 2, Negrești Oaș, Componenta 5 (C5)- str. Salcâmului, Bloc 3, Negrești Oaș, Componenta 6 (C6)- str. Victoriei, Bloc 34, Negrești Oaș, Componenta 7 (C7)- str. Victoriei, Bloc 35, Negrești Oaș, Componenta 8 (C8)- str. Victoriei, Bloc, 36,  Negrești Oaș, Componenta 9 (C9)- str. Trandafirilor, Bloc 13, Negrești Oaș, Componenta 10 (C10)- str. Trandafirilor, Bloc 16, Negrești Oaș,  prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței locatarilor acestor blocuri.

Obiective specifice

– Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/ani CO2) cu un procent de 51.61 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1;
-Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Lot 1, la finalul implementării;
-Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1, cu un procent de 49.84%;
-Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș –Lot 1, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu un procent de 68,71 %;
-Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Orașul Negrești Oaș – Lot 1, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 52.48%.

Rezultate

– scăderea numărului estimat al gazelor cu efect de sera 51,61 % urmare a scăderii consumului de energie prin reabilitarea blocurilor de locuințe care fac parte din Lot 1;
-266 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie care duc la creșterea confortului termic în clădirea reabilitată datorită izolării și reducerii pierderilor de căldură și creșterea confortului utilizatorilor clădirilor rezidențiale;
– scăderea consumului anual de energie primara pentru blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 1 cu 49,84% ca rezultat al intervențiilor de eficientizare energetica propuse

Data de începere: 25.04.2019

Perioada de implementare: 03.10.2016 – 28.02.2022

Valoarea totală: 6.864.818,09 lei
Contribuție UE 3.386.647,78 lei
Contribuție națională 597.643,71 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut