Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 2

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operațiunea A – Clădiri rezidențiale

Număr Contract de Finanțare:4278 din 15.05.2019

SMIS:  119726

 Titlul proiectului: Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 2

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Negresti Oas,Lot 2:
Compus din Componenta 1 (C 1)- str. Aleea Crinului, Bloc C8-10-12, Componenta 2 (C2)- str. Aleea Crinului, Bloc B13-15, Componenta 3 (C3) – str. Aleea Crinului, Bloc B17-19, Componenta 4 (C4)- str. Aleea Crinului, Bloc D12-14, Componenta 5 (C5)- str. Aleea Crinului, Bloc D8-10, Componenta 6 (C6)- str. Aleea Crinului, Bloc D4-6, Componenta 7 (C7)- str. Unirii, nr.7, Componenta 8 (C8)- str. Unirii, nr.6, Componenta 9 (C9)- str. Victoriei, Bloc 9, Componenta 10 (C10)- str. Victoriei, Bloc 17/A ) prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice in vederea reducerii consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurand totodata imbunatatirea comfortului,sanatatii si sigurantei locatarilor acestor blocuri.

Obiective specifice

-Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/ani CO2) cu un procent de 58.73 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de fața la blocurile de locuințe din orasul Negrești Oaș-Lot2;
-Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie în Orașul Negrești Oaș prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Lot 2, la finalul implementării;
-Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) pentru blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș – Lot 2, cu un procent de 56,84%;
-Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din orașul Negrești Oaș -Lot2,prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu un procent de 75,90 %;
Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) în blocurile de locuințe din Orașul Negrești Oaș – Lot 2, prin realizarea investiției propuse în proiect cu un procent de 59,71%.

Rezultate

R1: Scaderea nivelului anual estimat al gazelor de sera -58,73%, asigurandu-se o reducere de 763,15 tone CO2/an,fata de nivelul actual-urmare a scaderii consumului de energie.
R2: 299 de gospodarii cu o clasificare mai buna a consumului de energie.
-cresterea confortului termic in cladirile reabilitate
-cresterea confortului utilizatorilor cladirilor.
R3: -scaderea consumului anual de energie primara pentru blocurile componente ale Lotului 2.

Data de începere: 15.05.2019 (data semnarii contractului, potrivit.art.2 alin1 din ctr.)

Perioada de implementare:  01.09.2017 – 31.01.2022

Valoarea totală: 8.864.966,27 lei
Contribuție UE 4.201.793,82 lei
Contribuție națională 741.493,03 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut