Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești-Oaș

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operațiunea C – Iluminat Public

Număr Contract de Finanțare: 6789/23.03.2021

SMIS:  125777

Titlul proiectului: “Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești-Oaș

Denumire beneficiar: Oraș Negrești-Oaș

Scopul proiectului: Obiectivul general îl reprezinta creșterea calității vieții locuitorilor din Orașul Negrești-Oaș prin modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta să asigure satisfacerea integrală a necesităților orașului și a locuitorilor săi, în condiții de maximă eficiență din punct de vedere al consumului de resurse și cu rezultate benefice în privința costurilor acestor utilități pentru populație și oraș.

Obiective specifice:

o  Reducerea consumului de energie electrică și implicit al emisiilor de CO2

o  Scăderea cheltuilelilor generate de iluminatul public

o   Realizarea unui iluminat la nivelul întregului oraș care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015

Rezultate:

  • Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an):288405 kWh;
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2): 17.66 toCO2;
  • Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml): 2520 ml;
  • Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 2211 bucăți;
  • Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: 2211 bucăți;
  • Numarul de stâlpi instalaþi prin proiect: 193bucăți;
  • Creșterea nivelului mediu de iluminare;
  • Creșterea nivelului de luminanță medie menținută minimă;

Data de începere: 01.12.2017

Perioada de implementare: 01.12.2017-31.10.2022

Valoarea totală: 19.639.100,12 lei

Contribuție UE – 10.248.997,14 lei

Contribuție națională – 1.567.493,70 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro/, precum și:

http://www.inforegio.ro/ro/

https://www.facebook.com/inforegio.ro.

“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”  

Sari la conținut