Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGULAMENT INTERN al aparatului de specialitate al Primarului orașului Negrești-Oaș

Prezentul regulament de ordine interioară stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul Primăriei Negreşti-Oaş, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,  a Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, a HG nr. 250/1992 (*republicată*)privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare a Regulamentului general pentru protecția datelor – EU 2016/679, a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, a Ordonanței nr.137/2014 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, a legislației specifice privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă/stării de urgență cu modificările şi completările ulterioare şi a legislaţiei în domeniu.

DESCARCA REGULAMENTUL

Sari la conținut