Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lună: aprilie 2023

A N U N Ț Dezbatere publică pentru “Proiectul de hotărâre  privind aprobarea contractării unui împrumut bancare intern în valoare de 10.000.000 lei   ”.

R O M Â N I A

                                JUDEŢUL SATU MARE

                      PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ

 

Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

e-mail:primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro

  Nr. 10238/12.04.2023

 

A N U N Ț

Dezbatere publică

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primăria Orașului Negrești Oaș, inițiază procedura de dezbatere publica pentru, “Proiectul de hotărâre  privind aprobarea contractării unui împrumut bancare intern în valoare de 10.000.000 lei   .

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor juridice și fizice interesate pot fi depuse zilnic până la data  de  17.05.2023  ora 10,00  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail  primarie@negresti-oas.ro , prin poștă pe adresa instituției,  localitatea Negrești Oaș, strada Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare, cod 445200 sau la registratura Primăriei orașului Negrești Oaș.

Dezbatarea publică va avea loc în data de 18.05.2023,ora 10,30 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul   de telefon 0261/854845.

Primar,

Aurelia Fedorca

                                                                                      Secretar General UAT

                                                                                                                      Cionca Ioan

 

Întocmit :Consilier juridic, Tamașoschi Vlad – 2 ex.

 

Anunturi Primaria Negresti Oas

A N U N Ț Dezbatere publică

R O M Â N I A

                                JUDEŢUL SATU MARE

                      PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ

Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

e-mail:primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro

  Nr. 10223/12.04.2023

 

A N U N Ț

Dezbatere publică

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică,  Primăria Orașului Negrești Oaș, inițiază procedura de dezbatere publica pentru, “Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului  .

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor juridice și fizice interesate pot fi depuse zilnic până la data  de  17.05.2023  ora 10,00  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail  primarie@negresti-oas.ro , prin poștă pe adresa instituției,  localitatea Negrești Oaș, strada Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare, cod 445200 sau la registratura Primăriei orașului Negrești Oaș.

Dezbatarea publică va avea loc în data de 18.05.2023,ora 12.00,  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul   de telefon 0261/854845.

 

Primar,

Aurelia Fedorca

  

                                                                                     Secretar General UAT

                                                                                                                      Cionca Ioan

 

Întocmit :Consilier juridic, Tamașoschi Vlad – 2 ex.

 

 

Sari la conținut