Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

A fost lansată strategia de dezvoltare a oraşului Negreşti-Oaş

Primăria oraşului Negreşti-Oaş a prezentat, în data de 8 martie, Strategia de dezvoltare locală revizuită a oraşului Negreşti-Oaş pe termen mediu şi lung (orizonturi 2013 – 2020 – 2030), în cadrul Conferinţei finale de închidere a proiectului ,,Noi direcţii de dezvoltare pe termen mediu şi lung pentru oraşul Negreşti Oaş”. Strategia a fost elaboratî de S.C AVENSA CONSULTING S.R.L Iasi, în colaborare cu specialişti din Primărie, Consiliul Local şi din oraşul Negreşti-Oaş, în urma grupurilor de lucru şi a dezbaterilor publice care s-au desfăşurat în acest an. Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 12869. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 562.627,33 lei.

La Conferinţa de lansare a strategiei a asistat un public numeros, din care au făcut parte europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu, senatorul Valer Marian, prefectul Eugeniu Avram, specialişti, consilieri locali, directori de instituţii etc.

Conferinţa a fost deschisă de primarul oraşului Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca, care şi-a exprimat convingerea că această strategie nu va fi doar o carte de câteva sute de pagini, ci un punct de pornire pentru realizarea unor obiective de interes major. “Aş putea spune, fără să exagerez, că trăim un moment istoric în care putem afirma că ne trasăm viitorul. Nu avem în faţă doar un document de câteva sute de pagini, ci un manual de lucru, chiar o carte de căpătâi după care ne vom ghida în anii care urmează. Ştim toţi în ce punct ne aflăm azi, cum arată oraşul şi cum am vrea să arate, dar aveam nevoie de un document de lucru în care să fie cuprinse toate obiectivele nostre. Avem la finalul startegiei o serie de 20 mari obiective pe care ne-am propus să le realizăm pentru a ne atinge scopul final pe care ni l-am propus pentru anii 2013: să devenim o comunitate urbană modernă, un centru atractiv pentru mediul de afaceri şi chiar polul turistic şi cultural al judeţului Satu-Mare”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Prefectul Eugeniu Avram a felicitat autorităţile, dar şi realizatorii acestei strategii, menţionând că este vorba despre un punct de pornire. “Asumarea viitorului de către autoritatea publică locală este dovada responsabilizării, în preocuparea de a asigura creşterea nivelului de trai în zonă, dar şi a celui de confort”, a spus prefectul.

Europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu şi-a exprimat bucuria că există o asemenea strategie pe termen mediu şi lung. Până la stabilizarea în suficientă măsură a scenei politice româneşti va fi necesar să se încheie un pact politic. Un asemenea demers este absolut necesar pentru a putea asigura continuitate în punerea în aplicare a obiectivelor propuse mai ales pe termen lung.

La orizontul anului 2030, ne propunem ca oraşul să îşi consolideze poziţia de centru polarizator al Ţării Oraşului şi să redevină atractiv pentru a trăi, munci sau investi, pentru cetăţenii săi, inclusiv pentru cei care se află temporar în străinătate. În acest sens, oraşul va beneficia de drumuri de acces reabilitate şi modernizate, o şosea de centură modernă, locuri de parcare amenajate, spaţii verzi şi urbane moderne şi sigure, cu reţele de alimentare cu apă şi canalizare care să fie accesibile tuturor cetăţenilor, blocuri de locuinţe reabilitate termic şi o reţea de iluminat public eficientă energetic.

O altă ţintă care poate fi considerată de unii drept ambiţioasă pentru nivelul anului 2030 este aceea ca oraşul Negreşti-Oaş să devină cel mai important şi mai complex pol turistic al judeţului Satu-Mare, cu o ofertă turistică diversificată şi complementară, pentru turismul montan şi sporturi de iarnă, turism balnear şi de sănătate, turism cultural care va atrage anual 100.000 de turişti şi vizitatori. Turismul din zonă se va baza pe o infrastructură turistică modernă, care va fi concentrată în două locaţii – Luna Șes şi Valea Măriei.

O a treia mare ţintă pe care o avem în vedere pentru anul 2030 este aceea ca oraşul Negreşti-Oaş să devină un centru economic modern, bazat pe dezvoltarea afacerilor antreprenorilor locali şi pe atragerea de investitori autohtoni şi străini, cu precădere în domeniul turismului, industriei prelucrătoare, construcţiilor şi serviciilor. Afacerile acestora vor fi susţinute de infrastructura turistică creată, de un centru de afaceri modern pentru microîntreprinderi, precum şi de un parc industrial profilat pe industrii nepoluante, care să valorifice resursele locale. Toate acestea vor conduce la crearea la 1.500 de locuri de muncă, preponderent pentru persoanele care lucrează actualmente în străinătate, precum şi la creşterea nivelului mediu de salarizare.

Sari la conținut